SATREPS MarDiM Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey

2017-08-04
Çıtak, Seçkin Özgür
Kaneda, Yoshiyuki
Özener, Haluk
Meral Özel, Nurcan
Kalafat, Doğan
Takahashi, Narumi
Hori, Takane
Hori, Moneo
Sakamoto, Mayumi
Pınar, Ali
Özel, Asım Oğuz
Yalçıner, Ahmet Cevdet
Tanırcan, Gülüm
Demirtaş, Ahmet
IAG-IASPEI (2017)

Suggestions

Accomodating Diversity Within Feminism İn Turkey : The Amargi Women’s Cooperative, 2001-2011
Özakın, Ayşe Ülkü; Aslan Akman, Canan; Department of Gender and Women's Studies (2012)
In this thesis, Amargi Women’s Cooperative in Istanbul is studied as an example of diversity feminism in Turkey. Its feminist perspective and challenges faced in realizing its objectives in this context are analyzed based on a description of the process of Amargi’s formation, the course of its activities and the debates within the group and especially the in-depth interviews held with ten volunteers. The group’s accomplishments and problems encountered during the last ten years in its quest for “doing polit...
Silurian Graptolite, Conodont and Cryptospore Biostratigraphy of the Guluc Section in Eregli, Zonguldak Terrane, NW Anatolia, Turkey
Sachanski, Valeri; Göncüoğlu, Mehmet Cemal; Lakova, Iskra; Boncheva, Iliana; Demiray, Gulnur Saydam (2012-01-01)
The studied Guluc section of the Silurian Findikli Formation is situated on the western bank of Guluc Creek in Eregli, NW Anatolia, Turkey, in the eastern part of the Zonguldak Terrane. The Guluc section consists of 3 sedimentary packages: greenish grey limy siltstones, 5-7 m thick (1), overlain by an irregular alternation of black shales and clayey limestones, about 15 m thick (2), and a 6-7 m thick succession of mainly siltstones and sandy limestones (3). A combined biostratigraphy based upon graptolites,...
Diyarbakır Surları Ve Kent Tarihi
Parla, Canan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2005-1-3)
Tarihi dokusunu en iyi koruyan kentlerden biri olan Diyarbakır’ın, sur ve yapılarını inceleyen çalışmalar giderek çoğalmış olmakla birlikte, kitabe metinlerinin pek dikkate alınmadığı gözlemlenmektedir. Oysa kentin, bugünkü bilgiler ve kitabe verileri ışığında yeniden incelenmesi ve tarihi süreç içerisinde nasıl biçimlendiğinin ortaya konması gerekmektedir. Kuşkusuz böyle bir çalışma, kente egemen olanların, Diyarbakır’a nasıl biçim verdiklerini açıkça gözler önüne serecektir. Bu makalede, başlangıçtan 16. ...
STOCHASTIC-ANALYSIS OF UNSATURATED FLOW - ONE-DIMENSIONAL MONTE-CARLO SIMULATIONS AND COMPARISONS WITH SPECTRAL PERTURBATION ANALYSIS AND FIELD OBSERVATIONS
Ünlü, Kahraman; BIGGAR, JW (1990-09-01)
A numerical experiment was designed to study the stochastic behavior of one‐dimensional transient unsaturated flow in a Monte Carlo setting. Soil hydraulic properties, log‐saturated hydraulic conductivity ln Ks, pore size distribution parameter α, and the specific water capacity C are assumed to be statistically homogeneous random fields described by exponential correlation functions with identical correlation lengths. Fifty realizations of each soil hydraulic property, with statistical properties obtained ...
OrienTel: Türkçe telefon konuşması Veritabanı
Çiloğlu, Tolga; Tokatli, A (2004-04-30)
Avrupa Birliği 5. Çerçeve Programı Projesi olan, Akdeniz çevresindeki Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde konuşulan dillerde telefon hattı üzerinden konuşma veritabanlarının oluşturulmasını amaçlayan Orientel Projesi (IST-2000-28373) kapsamında üretilen Türkçe veritabanı ve yapılan çalışmalar tanıtılmaktadır. Proje kapsamında toplam 21 dil için konuşma veritabanları toplanmaktadır. Çalışma yaklaşık 16 ayda başarıyla tamamlanmıştır; 1700 konuşmacının, cinsiyet, yaş, şive ve arama ortamı bakımından dengeli ...
Citation Formats
S. Ö. Çıtak et al., “SATREPS MarDiM Project on Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation in the Marmara Region and Disaster Education in Turkey,” presented at the IAG-IASPEI (2017), 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70927.