Kent planlamasında kamu arazileri

1995-01-01
Akkar Ercan, Zübeyde Müge
Koçgil, Oya
Yıldız, Dilek
PLANLAMA-PLANNING

Suggestions

Kent planlamada kamu arazileri
Akkar Ercan, Zübeyde Müge (1995-04-27)
Kent ekonomisi ve kentsel planlama
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (İmge Kitabevi, 2017-01-01)
Kent ekonomisi (urban economics), köklü bir geçmişe sahip ekonomi disiplini içerisinde oldukça genç bir çalışma alanıdır. Bu alanın gelişimi, kapsadığı konular ve kent plancılarını ilgilendiren boyutlarına geçmeden önce, kısaca ekonomi disiplininin çalışma alanı ve kent ekonomisinin bu alan içerisindeki yerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bir bilim olarak “ekonomi”nin tanımının ne olduğu ve çalışma alanının neleri kapsadığı farklı dönemlerde farklı şekillerde ele alınmıştır. “Ekonomi” ismi yaygınlaşmadan ...
Kent Planlama
Uzun, Cemile Nil (2017-02-01)
Kent Planlama
Özdemir, Suna Senem; Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Uzun, Cemile Nil (İmge Kitabevi Yayınları, 2017-02-01)
Bu çalışma, okuyucuya kentsel planlama alanının temel kavramlarını, konularını ve güncel tartışmalarını meslek alanının çok yönlülüğünü yansıtacak biçimde ve olabildiğince sade bir dilde sunmayı amaçlamaktadır. Ülkemizde 55 yılı aşkın bir geçmişe sahip kentsel planlama eğitimine ve yirmiden fazla planlama okulunun varlığına rağmen kentsel planlama alanına ilişkin Türkçe kaynak sıkıntısı devam etmektedir. Bu kitapla hem bu alanda Türkçe olarak verilmiş eserlerin çeşitlenmesine hem de kentsel planlama ...
Kent Yönetimi ve Planlama
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2002-05-15)
Citation Formats
Z. M. Akkar Ercan, O. Koçgil, and D. Yıldız, “Kent planlamasında kamu arazileri,” PLANLAMA-PLANNING, pp. 44–47, 1995, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82349.