Sürdürülebilir Ulaşım ve Kampüs Trafik Güvenliği: ODTÜ Öğrenci Bakışı

2016-01-01
Kundakcı, Ezgı
Karataş Sevinen, Pınar
Dalkıç, Gülçin
Ozbılen, Basar
Tüydeş Yaman, Hediye
Sürdürülebilir ulaşımın temel bileşenlerinden biri olan trafik güvenliği, dünyada olduğu gibi ülkemizde de uzun vadeli strateji ve politikaların önemli bir odağı haline gelmiş olup, gerek ulusal gerekse de yerel düzeyde önlemlerin alınabilmesi açısından birçok çalışma yürütülmektedir. Son yıllarda, Trafik Güvenliği Platformu stratejileri dahilinde, trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmekte olup, üniversiteler kampüslerinin trafik güvenliği sağlanmış alanlar haline getirilmeleri amacıyla üniversitelerde kurumsal trafik güvenliği politikalarını ve iç denetim prosedürleri kapsayan rehberlerin oluşturulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) ile işbirliği içerisinde bütün üniversitelerde trafik bilincinin geliştirilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) sürdürülebilir ulaşım ilkeleri doğrultusunda 2014-2015 öğretim yılı içerisinde “ODTÜ Kampüs ve Ulaşım Anketi” çalışması iki aşamada yapılmış ve toplamda 623 katılımcıya erişilmiştir. Trafik güvenliği, katılımcıların çoğu tarafından sürdürülebilir ulaşımın çok önemli bir unsuru olarak belirtilmiş, çalışma sonucunda katılımcılar genel anlamda kampüsü trafik açısından güvenli bulurken, güvenliği olumsuz etkileyen gerek sürücü gerekse de yayalar tarafından gerçekleştirilen bazı davranışların kampüs içerisinde gözlendiği tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda literatürde görüldüğü gibi cinsiyete göre trafik güvenliği değerlendirmelerinde farklılıklar olduğu saptanmıştır Ayrıca, kampüs içinde aktif olarak araç kullanan katılımcılar ile aktif olarak araç kullanmayan katılımcılar arasında da verilen cevaplarda farklılıklar olduğu belirlenmişti
Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi, 7 - 08 Aralık 2015,

Suggestions

Political and legal documents for ensuring sustainable urban transportation: a comparative analysis of USA, UK and Turkey
Yılmaz, Begüm; Babalık, Ela; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2011)
Principle of sustainability, as in all areas, is becoming a major issue in urban transportation planning all around the world. Urban transportation political and legal documents are statutory basis of urban transportation plans and projects and developed countries have established urban transportation political and legal documents to ensure that local governments implement plans and projects in line with the sustainability principle. In this thesis, it is intended to analyze the sufficiency of central gover...
New airports and their impact on mobility and air traffic : an analysis of Sabiha Gökçen international airport
İlhan, Burhan; Babalık, Ela; Department of City and Regional Planning (2006)
In the process of globalization, air transportation plays an important role for the development of regional and national economy. There has been considerably increasing demand for air transportation and will continue in the foreseeable future. In this respect this research demonstrates a case study of Sabiha Gökçen International Airport, the second and recently built airport of İstanbul, and its relation with the region. The main aim of this study is to understand the initial transportation benefits of the ...
Best Option for Reducing On-Campus Private Car-Based CO2 Emissions: Reducing VKT or Congestion?
Altıntaşı, Oruç; Tüydeş Yaman, Hediye (2016-01-01)
Reducing carbon emissions, especially that of private car use, is an inevitable goal of sustainable transportation policies. This study focuses on i) determination of the current level of CO2 emissions from private cars on the Middle East Technical University (METU) campus and ii) evaluation of the impact of different emission reduction scenarios. Such scenarios were based on hypothetical conditions that can either reduce Vehicle-km-travelled (VKT) or congestion on campus, which are defined as the two major...
Pro-rail policies in Turkey: A policy shift?
Babalik-Sutcliffe, Ela (Informa UK Limited, 2007-01-01)
Growing concerns over environmental issues and the increasing role of the transport sector in creating environmental pollution have had a significant impact on transport policies and investments worldwide. There is increasing emphasis on the importance of transporting people and goods in the most sustainable ways, and the role that environmentally friendly modes, and particularly railways, should play in transport. It appears that in Turkey too a policy shift has taken place in favour of rail transport as a...
Planning and management of bike sharing systems for sustainable urban transport : Konya, Kayseri and İstanbul cases
Erçetin, Cihan; Babalık, Ela; Department of Urban Policy Planning and Local Governments (2014)
Considering the problems of traffic congestion, energy dependency and air pollution depending on excessive use of private car, different transport alternatives to ensure sustainable urban transportation have come into question. Particularly in some European countries, bicycle use, which does not create any pollution and uses resources and road space at a minimum, has appeared as a sustainable alternative for urban transportation and besides, recently bike-sharing systems have contributed to this process pos...
Citation Formats
E. Kundakcı, P. Karataş Sevinen, G. Dalkıç, B. Ozbılen, and H. Tüydeş Yaman, “Sürdürülebilir Ulaşım ve Kampüs Trafik Güvenliği: ODTÜ Öğrenci Bakışı,” presented at the Sürdürülebilir Ulaşım İçin Yol Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi, 7 - 08 Aralık 2015, Ankara, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://rotrasa.org/s/2267/i/rotrasa_bildiri_kitab%C4%B1_1.8.16.pdf.