A New Era in Open Pit Mining: Mine-mill Integration and Enabling Technologies

2014-01-01
Klein, B
Altun, Naci Emre
Bamber, A S

Suggestions

A New Dimension of Arts Education: Teaching History through Arts
Gürsel, Bahar (null; 2012-11-07)
A New Era in Structural Analysis: Construction Staging
Karakaplan, Ali; Caner, Alp; Kurç, Özgür; Domanic, Arman; Lulec, Andac (2009-10-01)
Over the years, structural analysis techniques are improved by use of computers. In conventional structural analysis, the structure is assumed to be built in a second. However, this type of analysis does not always give the reliable and healty solutions. When the results of the conventional analysis was compared to the construction staging analysis, the difference in results can vary from 10% to 50%. In construction staging analysis, the time dependent material strength variations and geometric variations a...
A new vision for chemistry education students: Environmental education
Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye (2010-01-01)
The present study aimed to determine level of pre-service chemistry teachers' environmental literacy and their perceptions on environmental education. This study was realized during the fall semester of 2006-2007 academic year with the participation of 60 students enrolled in five-year chemistry teacher education program. The data collected by administration of Environmental Literacy Test and Environmental Education Perception Survey were analyzed by descriptive statistics and content analysis. The pre-serv...
Avrupa’da yükseköğretim için yeni bir vizyon
Kondakçı, Yaşar; Yılık, Mehmet Ali (2003-10-01)
Bu çalışmanın amacı, Avrupa’da yükseköğretim sistemlerinde halen yapılmakta olan reformları incelemek ve bu reformlarla ulaşılmaya çalışılan ve Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYÖA) olarak da tanımlanan yükseköğretim sistemleri topluluğunun genel özelliklerini anlamaktır. Araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi yöntemi ile elde edilmiştir. Avrupa'daki reform sürecini anlamak için, yine Avrupa'da düzenlenen yükseköğretimle ilgili önemli toplantılar sonunda yayınlanan bildir...
A New Revolution in Technology Nanotechnology
İmer, Muhsine Bilge (null; 2008-10-12)
Citation Formats
B. Klein, N. E. Altun, and A. S. Bamber, A New Era in Open Pit Mining: Mine-mill Integration and Enabling Technologies. 2014, p. 400.