SAVTEK 9, Savunma Teknolojılerı Kongresi Bildiriler

2018-06-01
Ciğeroğlu, Ender
Yıldırım, Raif Orhan
Özgen, Gökhan Osman
Gökler, Mustafa İlhan
Leblebicioğlu, M. Kemal
9. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2018, Genelkurmay Başkanlığı, MilliSavunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ODTÜ-BİLTİR Merkezi veSavunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) koordinasyonunda ODTÜKültür ve Kongre Merkezi’nde 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenmektedir.2002 yılında birincisi olmak üzere, her iki yılda bir düzenlediğimiz Savunma TeknolojileriKongreleri geleneksel hale gelmiş, konunun paydaşları tarafından benimsenerekkurumsallaşmıştır. SAVTEK Kongreleri’nin bugünkü duruma gelmesinde emeği geçentüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.Kongre üç gün olarak planlanmıştır. Açılış konuşmalarının ardından, bildiriler paraleloturumlarda sunulacaktırKongrede sunulan bildirilerin yanı sıra Kongre’nin birinci günü “Savunma Sanayi’ninGelecek 20 Yılı” ve üçüncü günü de “Büyük Veri, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik”konularında iki panel düzenlenmiştir. Ayrıca programda davetli konuşmacılar da yeralmaktadır.Kongre boyunca, Platin, Altın, Gümüş ve Stand Sponsorlarımız, ODTÜ Kültür ve KongreMerkezi’nde kendilerine ayrılmış alanda kurumlarını ve ürünlerini tanıtacaklardır.Genelkurmay Başkanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na, Savunma SanayiiMüsteşarlığı’na, ODTÜ Rektörlüğü’ne ve SASAD’a, SAVTEK 2018 KongreKoordinasyon ve Kongre Yürütme Kurullarında yer alarak Kongrenin düzenlenmesinekatkı sağlayan bu kuruluşlarımızın değerli mensuplarına şükranlarımızı sunarız.Yazarlara, bildirileri değerlendiren hakemlere, panel başkanlarına ve panelistlere,oturum başkanlarına, davetli konuşmacılara Kongre’nin düzenlenmesine desteksağlayan Sponsorlarımız ile tüm katılımcılara teşekkür ederiz.Dokuzuncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız, SAVTEK SavunmaTeknolojileri Kongrelerinin, bu alandaki bilgi birikimine ve ulusumuzun gönencine hizmetettiğine inanmaktayız.SAVTEK 2020’de, 10. Savunma Teknolojileri Kongresi’nde buluşmak üzere sevgi vesaygılarımızı sunarız.Prof. Dr. Mustafa İlhan GÖKLERSAVTEK 2018 Kongre BaşkanıODTÜ-BİLTİR Merkezi Başkanı
Citation Formats
E. Ciğeroğlu, R. O. Yıldırım, G. O. Özgen, M. İ. Gökler, and M. K. Leblebicioğlu, “SAVTEK 9, Savunma Teknolojılerı Kongresi Bildiriler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71382.