SAVTEK 9, Savunma Teknolojılerı Kongresi Bildiriler

2018-06-01
Ciğeroğlu, Ender
Yıldırım, Raif Orhan
Özgen, Gökhan Osman
Gökler, Mustafa İlhan
Leblebicioğlu, M. Kemal
9. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2018, Genelkurmay Başkanlığı, MilliSavunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ODTÜ-BİLTİR Merkezi veSavunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) koordinasyonunda ODTÜKültür ve Kongre Merkezi’nde 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenmektedir.2002 yılında birincisi olmak üzere, her iki yılda bir düzenlediğimiz Savunma TeknolojileriKongreleri geleneksel hale gelmiş, konunun paydaşları tarafından benimsenerekkurumsallaşmıştır. SAVTEK Kongreleri’nin bugünkü duruma gelmesinde emeği geçentüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederiz.Kongre üç gün olarak planlanmıştır. Açılış konuşmalarının ardından, bildiriler paraleloturumlarda sunulacaktırKongrede sunulan bildirilerin yanı sıra Kongre’nin birinci günü “Savunma Sanayi’ninGelecek 20 Yılı” ve üçüncü günü de “Büyük Veri, Yapay Zeka ve Siber Güvenlik”konularında iki panel düzenlenmiştir. Ayrıca programda davetli konuşmacılar da yeralmaktadır.Kongre boyunca, Platin, Altın, Gümüş ve Stand Sponsorlarımız, ODTÜ Kültür ve KongreMerkezi’nde kendilerine ayrılmış alanda kurumlarını ve ürünlerini tanıtacaklardır.Genelkurmay Başkanlığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na, Savunma SanayiiMüsteşarlığı’na, ODTÜ Rektörlüğü’ne ve SASAD’a, SAVTEK 2018 KongreKoordinasyon ve Kongre Yürütme Kurullarında yer alarak Kongrenin düzenlenmesinekatkı sağlayan bu kuruluşlarımızın değerli mensuplarına şükranlarımızı sunarız.Yazarlara, bildirileri değerlendiren hakemlere, panel başkanlarına ve panelistlere,oturum başkanlarına, davetli konuşmacılara Kongre’nin düzenlenmesine desteksağlayan Sponsorlarımız ile tüm katılımcılara teşekkür ederiz.Dokuzuncusunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığımız, SAVTEK SavunmaTeknolojileri Kongrelerinin, bu alandaki bilgi birikimine ve ulusumuzun gönencine hizmetettiğine inanmaktayız.SAVTEK 2020’de, 10. Savunma Teknolojileri Kongresi’nde buluşmak üzere sevgi vesaygılarımızı sunarız.Prof. Dr. Mustafa İlhan GÖKLERSAVTEK 2018 Kongre BaşkanıODTÜ-BİLTİR Merkezi Başkanı

Suggestions

SAVTEK 9, Savunma Teknolojileri Kongresi Bildiriler
Ciğeroğlu, Ender; Yıldırım, Raif Orhan; Özgen, Gökhan Osman; Gökler, Mustafa İlhan (Elma Yayınevi; 2018-06-01)
9. Savunma Teknolojileri Kongresi SAVTEK 2018, Genelkurmay Başkanlığı, MilliSavunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, ODTÜ-BİLTİR Merkezi veSavunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) koordinasyonunda ODTÜKültür ve Kongre Merkezi’nde 27-29 Haziran 2018 tarihlerinde düzenlenmektedir.2002 yılında birincisi olmak üzere, her iki yılda bir düzenlediğimiz Savunma TeknolojileriKongreleri geleneksel hale gelmiş, konunun paydaşları tarafından benimsenerekkurumsallaşmıştır. SAVTEK Kongreleri’nin bu...
ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi
Özkan, Korhan(2018-12-31)
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar...
ODTÜ Yurtları’nın Afet ve Acil Durumlara Hazırlanması
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
2013-14 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi için gerçekleştirmiş olduğumuz “afet ve acil durumlara hazırlık eğitim ve farkındalık geliştirme” çalışmalarını, 2014-15 akademik yılında, ihtiyacın da birimimize bildirilmesi üzerine, ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü ile işbirliği halinde ODTÜ Yurtlarında pilot bir yurt seçerek sürdürmek ve ülkemizde örnek alınabilecek şekilde “Afet ve Acil Durumlara Hazırlıklı Kampus” fikrini yaygınlaştırmaktır.
Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması
Yıldız, Alper; Yıldırım, Sinan; Koçak, Mehmet Settar (Hacettepe Üniversitesi, 2016-02-01)
İstanbul Boğazı Fitoplankton Dinamikleri
Uysal, Zahit; Yüksek, Ahsen (2018-05-12)
İstanbul Boğazı Fitoplankton DinamikleriZahit UYSAL1, Süleyman TUĞRUL1, Ahsen YÜKSEK21Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü, Erdemli, Mersin2İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa, İstanbulSorumlu yazar e-posta: uysal@ims.metu.edu.trMarmara Deneyi (MAREX & PERSEUS) kapsamında İstanbul Boğazı Karadeniz girişine yakın tek istasyonda 14 Haziran 2012 – 14 Haziran 2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversite’leri Deniz Biliml...
Citation Formats
E. Ciğeroğlu, R. O. Yıldırım, G. O. Özgen, M. İ. Gökler, and M. K. Leblebicioğlu, “SAVTEK 9, Savunma Teknolojılerı Kongresi Bildiriler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71382.