ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi

2018-12-31
Özkan, Korhan
Yapan, Batuhan Çağrı
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar belirteçlerinin ve önemli insan kaynaklı baskıların uzun dönemli izlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılacaktır. Özellikle bu çalışmaların uzun yıllardır yürütülen ETS (Erdemli Time Series) programı ile uyumlu bir şekilde planlaması yapılacaktır. Ayrıca, kampüs içindeki biyoçeşitliliğin korunması ve yayılış gösteren türlerin sağlıklı popülasyon yapılarının korunması için habitat restorasyonu çalışmaları yapılacaktır. Bu restorasyon çalışmaları ile entegre olarak etki değerlendirme izlemeleri yapılacaktır.Ekolojik Kampüs Projesinin özellikle denizi kapsayan uzun dönemli izleme çalışmalarının Erdemli Zaman Serisi (ETS) verisi ile birlikte değerlendirilmesi ile küresel iklim değişikliği gibi faktörlerin tür çeşitliliği, yayılışı ve istilacı türlerin yayılışı konusunda uzun vadede önemli bilgiler sağlaması beklenmelidir.
Citation Formats
K. Özkan and B. Ç. Yapan, “ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59813.