ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi

2018-12-31
2016 yılında başarıyla tamamlanan Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği projesinin devamı niteliğindeki bu projede öncelikli bilgi boşluklarının tamamlanması, kampüs ekosisteminin uzun dönemli olarak izlenmesi için alt yapının oluşturulması, projedeki gönüllü faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, sosyal medya ve internet aracılığı ile bulguların daha geniş kitlelerle paylaşılması amaçlanmaktadır. Özellikle elde edile biyoçeşitlilik bilgisi kullanılarak kampüs ekosisteminin anahtar belirteçlerinin ve önemli insan kaynaklı baskıların uzun dönemli izlenmesi amacıyla çalışmalar başlatılacaktır. Özellikle bu çalışmaların uzun yıllardır yürütülen ETS (Erdemli Time Series) programı ile uyumlu bir şekilde planlaması yapılacaktır. Ayrıca, kampüs içindeki biyoçeşitliliğin korunması ve yayılış gösteren türlerin sağlıklı popülasyon yapılarının korunması için habitat restorasyonu çalışmaları yapılacaktır. Bu restorasyon çalışmaları ile entegre olarak etki değerlendirme izlemeleri yapılacaktır.Ekolojik Kampüs Projesinin özellikle denizi kapsayan uzun dönemli izleme çalışmalarının Erdemli Zaman Serisi (ETS) verisi ile birlikte değerlendirilmesi ile küresel iklim değişikliği gibi faktörlerin tür çeşitliliği, yayılışı ve istilacı türlerin yayılışı konusunda uzun vadede önemli bilgiler sağlaması beklenmelidir.

Suggestions

ODTÜ Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
Beklioğlu, Meryem; Bilgin, Cemal Can; Doğan, Musa; Karaçetin, Evrim; Akalın, Melda; Özgencil, Ibrahim Kaan; Eren, Metin; Kirdök, Idil; Özoğul, Yaren; Uçar, Birkan; Kuşcuoğlu, Ecem; Çiğdem, Cansu; Tatli, Murat; Akgün, Yağmur; Barut, Mehmet Onur; Tank, Umut; Baştürk, Seda; Tohumcu, Begüm Ece; Yaprak, Gencer; Çelik, Berivan; Karateke, Nuray; Yükrük, Can(2018-12-31)
ODTÜ Arazisi için daha uygun yönetim planları önermek adına Eymir Gölü Bozkır ve Orman Ekosistemleri Biyolojik Çeşitliliğinin Araştırılması ve Koruma Zonlarının Belirlenmesi
ODTÜ Yurtları’nın Afet ve Acil Durumlara Hazırlanması
Hasgül, Etkin; Başbuğ Erkan, Berna Burçak(2015-12-31)
2013-14 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi için gerçekleştirmiş olduğumuz “afet ve acil durumlara hazırlık eğitim ve farkındalık geliştirme” çalışmalarını, 2014-15 akademik yılında, ihtiyacın da birimimize bildirilmesi üzerine, ODTÜ Yurtlar Müdürlüğü ile işbirliği halinde ODTÜ Yurtlarında pilot bir yurt seçerek sürdürmek ve ülkemizde örnek alınabilecek şekilde “Afet ve Acil Durumlara Hazırlıklı Kampus” fikrini yaygınlaştırmaktır.
ODTÜ Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı Ofisi Kurulması
Gürbüz, Tarkan; Oran, Adil; Gürbüz, Nurdan(2016-12-31)
Dünya Bankası tarafından başlatılmış olan Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı (Global Development Learning Network – GDLN) birçok saygın enstitünün sürdürülebilir kalkınma için bilgi üretimi ve paylaşımını sağlamak amacıyla biraraya gelip ileri uzaktan öğrenme teknolojilerini kullanarak kurslar, seminerler ve diğer öğrenme etkinlikleri sunmaktadır. Giderek büyümeyi hedefleyen bu ağ içinde ODTÜ olarak 2005 yılından beri GDLN ECA (Europe and Central Asia) yapılanmasında yer almakta ve aktif olarak görevler üstlenmek...
İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olarak hem de doğru politikalar üretebilmek için son derece önemlidir. Proje kapsamında Istranca dağlarında üremekte olan kuş topluluklarının geçmiş on sene içerisinde gerçekleştirilen orman kesimi sıklık ve süresine olan olası tepkileri Istranca Dağlarında yapılmış orman üretimi verisi derlene...
Error quantification in crack measurement of building materials using terrestrial laser scanning (tls)
Oytun, Mert; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2021-4-8)
Cracks are the most common and crucial indicators giving clues about the as-is condition of structures. Moreover,they have always been a major concern for public safety, as they are pioneers that point to issues in buildings and have been sought to be identified and analyzed. Today, the most common way of deformation analysis highly depends on manual inspection methods, mostly criticized for being highly subjective, time-consuming, and error-prone. Accordingly, perpetual improvement ha...
Citation Formats
K. Özkan, “ODTÜ Erdemli Kampüsü Ekosisteminin ETS (Erdemli Time Series) ile Uyumlu Olarak İzlenmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59813.