Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması

2016-02-01
Yıldız, Alper
Yıldırım, Sinan
Koçak, Mehmet Settar
Citation Formats
A. Yıldız, S. Yıldırım, and M. S. Koçak, “Spor etkinlikleri gönüllü motivasyon ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması,” pp. 105–113, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/87699.