Critical Realism, International Relations Theory and Marxism

2010-02-01
Bu makale eleştirel gerçekçilik ile Marksizm arasındaki ilişkiyi incelemektedir.
Citation Formats
F. Yalvaç, Critical Realism, International Relations Theory and Marxism. 2010, p. 185.