Hide/Show Apps

Scientific Realism and International Relations

2010-02-01
Yalvaç, Faruk
Bu makale eleştirel gerçekçilik ile Marksizm arasındaki ilişkiyi incelemektedir.