Eleştirel Gerçekçilik: Uluslararası İlişkiler Kuramında Post-Pozitivizm Sonrası Aşama

2010-02-01
Eleştirel gerçekçilik Uluslararası İlişkiler kuramının gündemine artan bir şekilde yerleşen bir bilim felsefesidir. Uluslararası İlişkiler kuramı açısından en önemli özelliği uluslarası ilişkilerin incelenmesinde odak noktasını epistemolojiden ontolojiye kaydırmasıdır. Eleştirel gerçekçiliğin materyalist ontolojisine göre kişilerin gözlem ve duyumlarından bağımsız bir gerçek vardır. Bu, gerçeği gözlemlenebilen olgularla sınırlayan pozitivist bilim anlayışına olduğu kadar gerçeğin dilsel ya da söylemsel olduğunu ileri süren post-pozitivist yaklaşımlara da alternatif bir bilim felsefesidir. Eleştirel gerçekçilik uluslararası ilişkileri farklı ontolojik derinliği olan bir toplumsal ilişkiler bütününün parçası olarak görmekte, uluslararası yapıları toplumsal ilişkiler açısından tanımlamakta, yapı ile yapıyı oluşturan birimler arasındaki ilişkiyi dönüşümsel bir toplumsal eylem modeli etrafında geliştirerek hem iradeciliğin hem de yeni-gerçekçi yapısalcılığın tek yanlı determinizmine alternatif bir yaklaşımın ilkelerini sunmaktadır.
Uluslararasi İlişkiler-International Relations

Suggestions

Critical Realism: Post-Positivist Stage in International Relations Theory
Yalvaç, Faruk (2010-12-01)
Critical realism is a philosophy of science that is increasingly occupying the center of discussion in the theory of International Relations. The most important aspect of critical realism is that it shifts the focus of controversy in international relations from epistemology to ontology. According to the materialist ontology of critical realism there exists a reality independent of our observations and experiences. This is an alternative to the dominant positivist as well as post-positivist conceptions of s...
Critical theory, deliberative democracy and international relations theory
Akdenizli, Dilek; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2005)
In the 20th century, Critical Theory has been very influential on every discipline of social sciences including international relations. According to Critical IR Theory, traditional theories are problem solving and try to explain repetition and recurrence, rather than change; however, the main subject matter of an IR theory should be the change itself. The idea of change is also constitutive of Habermasian political thought. Jürgen Habermas, as a critical theorist, has developed the model of Deliberative De...
Empowering Critical International Theory by Applying Action Research Methodology to its Inquiry
Kurtbağ, Ömer (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-4)
This paper analyzes the influence and relevance of Gramscian and Habermasian critical international theories within the context of recent developments in the world politics that do not function in favour of these discourses’ emancipatory objectives and projections. It first looks at their emergence as alternative paradigms to the traditional conceptualizations in the discipline of IR and then compares the roots of their theoretical positions and their contribution to the analysis of international politics. ...
Scheme-based Alethic Realism: Agency, the environment, and truthmaking
Baç, Mutlu Murat (Springer Science and Business Media LLC, 2004-05-01)
This paper presents a position called Scheme-based Alethic Realism, which reconciles a realist position on the nature of truth with a pluralistic Kantian perspective that allows for multiple "environments" in which truthmaking relationships are established. We argue that truthmaking functions are constrained by a stable phenomenal world and a stable cognitive architecture. This account takes truth as normatively distinct from epistemic justification while relativizing the truth conditions of our statements ...
Scientific realism debate in the philosophy of science
Özer, Hüsnü; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2010)
The primary concern of this piece of work is to reconsider scientific realism debate in the philosophy of science. Accordingly, the overall aim is to come up with the clues of a viable scientific realist attitude in the face of anti-realist interpretations of scientific theories. To accomplish this aim, I make use of two modified versions of scientific realism, that is, ‘epistemic structural realism’ and ‘entity realism’. Epistemic structural realism is a realist position of which proponents claim that the ...
Citation Formats
F. Yalvaç, “Eleştirel Gerçekçilik: Uluslararası İlişkiler Kuramında Post-Pozitivizm Sonrası Aşama,” Uluslararasi İlişkiler-International Relations, pp. 3–32, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/download/article-file/540019.