Geleneksel Birgi Konutlarında Kullanılan Ahşap İskelet Sistemlerin Yapım Teknikleri Açısından İncelenmesi

2016-11-26
Citation Formats
F. Diri Akyıldız and N. Şahin Güçhan, “Geleneksel Birgi Konutlarında Kullanılan Ahşap İskelet Sistemlerin Yapım Teknikleri Açısından İncelenmesi,” presented at the 3. Ulusal Yapı Kongresi (2016), Ankara, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71419.