Yumuşak Doku Mekanik Modelleri

2009-01-01
Petekkaya, Ali Tolga
Üsü, Kerem
Tönük, Ergin
Bu kitabın temel amacı, akademik ya da mesleki düzeyde uygulama, araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ilgilileri, insanın kas-iskelet sistemi ve onun sağlığının biyomekaniği konusunda bilgilendirmektir. Kas-iskelet sistemine uygulanması şeklinde anlaşılması göz önüne alındığında, temel bilimlerden mühendislik bilimlerine, eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine uzanan geniş bir alanda büyük bir hedef kitlesine sahiptir. Bu kapsamda kitabın, örneğin ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon, spor hekimliği, beden eğitimi ve spor bilimleri, makine mühendisliği, biyomedikal mühendislik, malzeme ve metalurji mühendisliği, biyofizik v.b. gibi bir çok alanda uzmanlamak isteyenlerin ve halen bu alanlarda çalışanların uygulamalarında yararlanabilecekleri temel bir kaynak olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, sağlık elemanlarnın biyomekanik yaklaşımlar konusunda bilgilerinin güçlendirilerek, sağlık hizmeti kalitesinin ve giderek insanın yaşam kalitesinin iyileştirirlesi hedeflenmektedir

Suggestions

Yumuşak Biyolojik Dokuların Mekanik Malzeme Kanununun Ve Malzeme Katsayılarının Evrik Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi İçin Mevcut İndentör Cihazının Güncellenmesi.
Tönük, Ergin(2010-12-31)
Kapsam: TÜBİTAK MİSAG-183 proje desteğiyle tasarlanıp üretilen indentör cihazında bugüne kadarki kullanımda görülen eksikliklerin giderilmesi ve sistemin günümüz teknolojik düzeyiyle uyumlu hale getirilmesi. Yöntem: Mevcut sistemdeki adım motoru ve sürücü kartının yenilenmesi ile sistemin yumuşak adım atması, yük hücresinin yenilenmesi ile kullanımda hasar gören yük hücresinden daha hassas yumuşak doku tepki kuvveti elde edilmesi, veri toplama kartının yenilenmesiyle sistemin gerçek zamanlı denetlenmesi ve ...
Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*
Dedeler, Meryem; Öpöz, Tuğçe; Öztürk, Cansu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-3-1)
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel isti...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
Namus kültürlerinde namus ve namus adına kadına şiddet: Sosyal psikolojik açıklamalar
Sakallı, Nuray (2013-06-01)
The purpose of this article is to review studies focusing on honor, especially honor defined over women’s behavior, and violence against women in the name of honor in the cultures of honor. In this regard, first of all the meaning of honor in different cultures is mentioned and then the meaning of honor in the cultures of honor is discussed. Through addressing the traditional roles in the cultures of honor, different roles and responsibilities of men and women in relation to honor is given. The perception o...
Citation Formats
A. T. Petekkaya, K. Üsü, and E. Tönük, Yumuşak Doku Mekanik Modelleri. 2009, p. 226.