Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*

2016-3-1
Dedeler, Meryem
Öpöz, Tuğçe
Öztürk, Cansu
Bu derlemenin amacı, çocuk istismarı ve ihmali hakkında genel bir bilgi vermek ve istismar ve ihmale uğramış çocuklara uygulanacak terapötik yöntemleri özetlemektir. Derlemede istismar türlerinden fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve çocuk ihmalinin tanımları yapılmış ve istismarın çocuk üzerindeki kısa ve uzun süreli etkileri belirtilmiştir. Özellikle cinsel istismara odaklanan derlemede cinsel istismar hakkında genel bir giriş yapıldıktan sonra cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları ve cinsel istismarı önleme çalışmaları özetlenmiştir. Cinsel istismara yönelik tedavi yaklaşımları genel olarak çocuğun istismara uğradığı çevreden uzaklaştırılmasını, istismar uygulayan kişiyle çocuğun ilişkisinin kesilmesini, çocuğun işlevsel olmayan inançlarıyla ve olumsuz duygularıyla başa çıkılmasını, çocuğun kendisine olan saygısının artırılmasını, değerli olduğunu hissetmesine yardımcı olunmasını kapsamaktadır. Cinsel istismarda Bilişsel- Davranışçı Terapi (BDT), oyun terapisi gibi tedavi yaklaşımları kullanılmaktadır. Ayrıca, çocuğun öyküsünü anlatmasına yardımcı olmak amacıyla çizimler, hayvan destekli terapi, kitap ve öyküler, kum havuzu gibi yöntemler kullanılmaktadır. Cinsel istismarı önleme çalışmaları ise hastanelerde Çocuk Koruma Birimlerinin oluşturulmasını, toplumun bilinçlendirilmesini, çocuğa sosyal beceri eğitimi verilmesini, çalışma kâğıtlarını ve okullarda uygulanan psiko-eğitim çalışmalarını kapsamaktadır.

Suggestions

Cinsel İstismar Mağduru Çocuklarla Adli Görüşme ve Önemi
Üstün Güllü, Belgin; Erden, Gülsen (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-6)
Cinsel istismar mağduru çocuklarla yapılan adli görüşmeler çocuktan sürece ilişkin alınan bilgilerle hukuki sürece katkı sağlamasının yanı sıra çocuğun üstün yararını gözeterek ikincil travma yaşamasının önüne geçilmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuktan alınan güvenilir bilgi ile suçlunun cezalandırılmasına ve mağdurun korunmasına yönelik önlemler alınmasına katkı sağlanmaktadır. Çocuklarla yapılan adli görüşmelerde özellikle görüşme sürecine etki edecek faktörlere karşı farkında olunması güvenilir bilg...
Çocuklukta cinsel istismar ve buna bağlı duygusal bastırma:yetişkinlerle psikoterapi süreci ve sürecin terapiste etkileri
Özbağrıaçık Çağlayan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-2-1)
Bu çalışmanın amacı, travmatik yaşam olaylarından kaynaklanan duygusal bastırmaya, bastırmanın travma mağdurlarına etkilerine, psikoterapi sürecinde izlenen tedavi yöntemlerine, ve psikoterapi sürecinde travma hikayelerini dinleyen ve bunlarla çalışan terapistlerin duygularına değinmektir. Bu makalede, Türkiye’de sıkça yaşanan ve uzun dönemde ruhsal problemlere yol açan travmaların başında gelen çocukluk dönemi cinsel istismarına odaklanılmıştır. Yazar, travma ve duygusal bastırma hakkındaki teorik bilgiler...
A FOUCAULDIAN ANALYSIS OF BARACK OBAMA’S NATIONAL SECURITY AND COUNTER-TERRORISM DISCOURSE
Ileri, Kasim; Bahçecik, Şerif Onur; Department of International Relations (2021-8-13)
This study is on a qualitative analysis of Barack Obama’s discourse of counterterrorism strategy. With a theoretical subscription to Michel Foucault’s approach to discourse it tries to make an understanding of how Barack Obama reorganized the American counter-terrorism discourse as well as norms of security within American society. By taking key speeches by Obama on national security throughout his presidency (2009-2017) and executive orders as well as memoranda produced under his administration, this study...
An Overview on Rigid Pavement Specifications in Developed Countries
Şengün, Emin; Yaman, İsmail Özgür; Ceylan, Halil (2016-01-01)
As any engineering structure, for the highway pavement design and construction a series of technical, economic and environmental factors is considered before the material selection. The technical factors involve physical, chemical, and mechanical features, the ease of construction work, construction duration, durability requirements and the safety and comfort of the selected materials under service and environmental conditions. On the other side, the initial cost and the life cycle cost are among the econom...
A review on assessment of technological pedagogical content knowledge for pre-service science teachers
Şahin, Elvan (null; 2018-04-22)
Science education has been viewed as an agent that could provide both teachers and students some experience in using various technologies. Recent developments in science and technology has resulted in new tools and some knowledge base to be taught. Science teachers are required to transform scientific information through suitable pedagogical methods with the advantages of technology in their classes. In this aspect, science teachers’ knowledge of science content and teaching methods, and their knowledge of ...
Citation Formats
M. Dedeler, T. Öpöz, and C. Öztürk, “Çocukluk Çağı Cinsel İstismarına Yönelik Tedavi ve Önleme Yaklaşımları: Bir Gözden Geçirme*,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1–16, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/554013.