Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri

2017
Çağıltay, Kürşat
Kaşıkçı, Duygu Nazire
Kurşun, Engin
Karakuş Yılmaz, Türkan
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların sosyal ağ üyelikleri ve sosyal ağlardaki davranışları ile ilgili, 13 sorusu da velilerinin demografik bilgileri ile ilgili, toplam 38 sorudan oluşan 5'li Likert tipi soru sorulmuştur. Soruların oluşturulmasında EU Kids Online projesi ve PEW çalışması kapsamında geliştirilmiş anketlerden yararlanılmıştır. Veriler, çocukların sosyal ağ kullanımındaki eğilimleri ve kişisel bilgi paylaşım alışkanlıklarını etkileyen faktörleri elde etmek için betimsel ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar göstermektedir ki çocukların yaşları arttıkça sosyal ağ kullanımı artmaktadır. En çok kullanılan sosyal ağ Facebook'tur. Pek çok sosyal ağ sitesi üzerinde hesap oluşturabilmek için en az 13 yaşında olmayı gerektirirken, çalışmaya katılan çocukların neredeyse yarısı 13 yaşından küçük olmalarına rağmen sosyal ağlarda hesapları bulunmaktadır. Çalışmaya katılan çocukların çoğunluğu cep telefonu numaraları, ev adresleri ya da aile üyelerinin isimleri gibi kişisel bilgilerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın üyesi oldukları sosyal ağlardaki tüm kullanıcılar ile paylaşmaktadırlar. Araştırmacılar yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumu önlemek adına hem ailelerin hem de çocukların sosyal ağ kullanımı konusunda bilinçlendirilmeleri ve ayrıca sosyal ağ geliştiricilerinin de çocukların çevrimiçi güvenliğini sağlamak adına gerekli çalışmaları yapmaları gerektiğini bildirmektedirler.

Suggestions

Children’s Information Disclosure Tendencies On Social Networks
İslim, Ömer Faruk; Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017-03-01)
This descriptive study aims to identify children’s information disclosure tendency in social network environments, their social network use habits and potential risky behaviors. The study was conducted in Turkey's three largest cities (Istanbul, Ankara, and Izmir), and data were gathered with survey through face-to-face meetings with randomly selected 524 children between 9 and 16 years old who used social networks, and their parents. The survey consisted total of 38 Likert-type questions that 25 of them we...
Utilization of social networking websites in education: a case of facebook
Tınmaz, Hasan; Çağıltay, Kürşat; Department of Computer Education and Instructional Technology (2011)
The aim of this study is to seek fundamental uses and gratifications of a social networking website, Facebook as a case, and the possible advantages and the challenges of utilization of Facebook for instructional activities. The research study encompassed four main steps; the analysis of uses & gratifications of Facebook, the analysis of Facebook utilization possibilities for instruction, the interviewing for two preceding steps, and the realization and analysis of a course on Facebook. In the study both qu...
Young children’s social cooperation behaviors while using ICT: a case study
Konca, Ahmet Sami; Erden, Feyza (null; 2018-08-31)
This research focuses on children's social cooperation behaviours during active or passive use of digital technologies. Young children’s behaviours and social interactions around technology have been widely investigated by the researchers (Charissi & Rinta, 2014; Gomet et al., 2013; Heft & Swaminathan, 2002; Lim, 2012). Considering the importance of cooperation in ECE, it is important to investigate and support children's social cooperation behaviours during active or passive use of ICT. The term of active ...
Social networking sites utilization for teaching and learning
Albayrak, Duygu; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2012)
The purpose of this study was to investigate students’ social networking sites (SNSs) involvement, students’ involvement of Facebook as course management system (CMS) in face-to-face course, students’ acceptance of Facebook, students’ motivations, students’ achievements, and their relationships. The study, used Facebook as CMS, was conducted in a private university with 42 participants in two different freshman courses. Maximum variation sampling was employed in selecting 12 students for interview. Mixed me...
Influencing factors of the social interaction between children and parents during digital activities at home
Konca, Ahmet Sami; Erden, Feyza (2019-08-20)
The aim is to identify influencing factors of the social interaction between children and parents during digital activities at home settings. Previous studies underline the importance of digital technologies for social development of young children. Considering children's intense use of digital technologies, children's social interactions with others are introduced. It is important to investigate social aspect of young children's technology use as there are some concerns about negative influence of technolo...
Citation Formats
K. Çağıltay, D. N. Kaşıkçı, E. Kurşun, and T. Karakuş Yılmaz, “Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri,” pp. 597–610, 2017, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/52512.