Yumuşak Biyolojik Dokuların Mekanik Malzeme Kanununun Ve Malzeme Katsayılarının Evrik Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi İçin Mevcut İndentör Cihazının Güncellenmesi.

2010-12-31
Kapsam: TÜBİTAK MİSAG-183 proje desteğiyle tasarlanıp üretilen indentör cihazında bugüne kadarki kullanımda görülen eksikliklerin giderilmesi ve sistemin günümüz teknolojik düzeyiyle uyumlu hale getirilmesi. Yöntem: Mevcut sistemdeki adım motoru ve sürücü kartının yenilenmesi ile sistemin yumuşak adım atması, yük hücresinin yenilenmesi ile kullanımda hasar gören yük hücresinden daha hassas yumuşak doku tepki kuvveti elde edilmesi, veri toplama kartının yenilenmesiyle sistemin gerçek zamanlı denetlenmesi ve mototun hassas denetimi hedeflenmektedir. Beklenen Bulgu: Yumuşak doku mekanik malzeme kanunu ve bu kanuna ait katsayıların belirlenmesi ve bunun insan bedeninin çevre ile mekanik etkileşiminin bilgisayarda modellenmesi için kullanılması.

Suggestions

Yumuşak Doku Mekanik Modelleri
Petekkaya, Ali Tolga; Üsü, Kerem; Tönük, Ergin (Akademisyen Kitabevi, 2009-01-01)
Bu kitabın temel amacı, akademik ya da mesleki düzeyde uygulama, araştırma-geliştirme çalışmaları yapan ilgilileri, insanın kas-iskelet sistemi ve onun sağlığının biyomekaniği konusunda bilgilendirmektir. Kas-iskelet sistemine uygulanması şeklinde anlaşılması göz önüne alındığında, temel bilimlerden mühendislik bilimlerine, eğitim bilimlerinden sağlık bilimlerine uzanan geniş bir alanda büyük bir hedef kitlesine sahiptir. Bu kapsamda kitabın, örneğin ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon,...
Yüksek Dinamik Oranlı Videonun Direkt ve Geriye Dönük Kodlanması ve Algısal Değerlendirilmesi
Koz, Alper; Akyüz, Ahmet Oğuz(2019-02-01)
Gerçeklestirilen projenin amacı, büyük hacmi nedeniyle yüksek dinamik oranlı (YDO) videoya iliskin depolama ve iletme zorluklarını gidermek ve böylelikle YDO videoyu günlük hayatta kullanılabilecek bir teknoloji haline getirmek ve kullanıcıların sayısal görüntülerdeki tecrübe kalitesini artırmaktır. Bu amaçla, YDO videonun direkt ve geriye uyumlu kodlanmasına yönelik yeni ve özgün yöntemler gelistirilmesi ve bu yöntemlerin nesnel ve algısal degerlendirmelerinin gerçeklestirilmesi hedeflenmistir. Geriye...
Yumuşak Uyum Hipotezi Ve Türkiye'nin Dış Ticareti.
Erlat, Güzin(2011-12-31)
Bir ülkenin ticareti, özellikle ihracatı arttığı zaman, bu artışın olduğu sektörlere başka sektörlerden üretim faktörlerinin, özellikle işgücünün, kayması beklenir. Söz konusu işgücünün yeni sektöre uyum gösterebilmesinin maliyeti vardır. Eğer ihracattaki artış endüstriler arası bir nitelik taşıyorsa, söz konusu uyum maliyetleri yüksek olacaktır. Öte yandan, ihracattaki artış endüstri içi ticaret ögesi yüksek olan sektörlerde ise, işgücünün firmalar arasında yer değiştirmesinin getirdiği uyum maliyeti daha ...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Görüntü işleme ve duyucu verileri ile kapalı alanlarda konumlama sistemi geliştirilmesi
Dölen, Melik; Koku, Ahmet Buğra(2016-12-31)
Projenin amacı ev, ofis, alışveriş merkezi, fuar, fabrika gibi kapalı alanlarda kullanılabilecek, hareketli sistemler ve robotlar için görüntü tabanlı bir konumlama ve navigasyon sisteminin geliştirilmesidir. Kapalı alanlarda GPS etkin olarak kullanılamadığı için, halihazırda farklı teknolojik ürünler (Kablolu/Bantlı/Lazerli Sistemler, WiFi/RF/Bluetooth, Jiroskopik sistemler, vb.) geliştirilmiştir. Ancak bu ürünlerin bünyesinde barındırdığı çeşitli kısıtlar nedeniyle, bunların geniş çaplı pratik uygulamalar...
Citation Formats
E. Tönük, “Yumuşak Biyolojik Dokuların Mekanik Malzeme Kanununun Ve Malzeme Katsayılarının Evrik Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Belirlenmesi İçin Mevcut İndentör Cihazının Güncellenmesi.,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58994.