Küresel Salgın Bağlamında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA SAĞLIK VE TEMİZ ORTAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ KILAVUZU

2020-10-01
Koçak Tufan, Zeliha
Hasançebi, Oğuzhan
Çelik, Gülfem Elif
İlhan, Mustafa Necmi
Çakır, Banu
Kayaaslan, Bircan

Suggestions

Küresel Salgın Baglamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu
Hasançebi, Oğuzhan; İlhan, Mustafa Necmi; Çakır, Banu; Kayaaslan, Bircan; Erdoğan, Feyzullah; Karacan, Meriç; Sezer, Mehtap; Kırbaş, Elif; Çandarlı, Duygu (YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı), 2020-10-01)
Topological Navigation Algorithm Design and Analysis Using Spherical Images
Şahin, Yasin; Koku, Ahmet Buğra; Department of Mechanical Engineering (2022-8-23)
A topological navigation algorithm that has the capability of mapping and localization based on visual contents is proposed. Keypoint detection and feature matching are conducted on spherical images to extract significant features among sequential frames. Robot movement direction is estimated based on historical angle differences of significant features to reach the final destination. The navigation process is supported with visual egocentric localization to gain simultaneous localization and mapping compet...
Küresel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Ülkemizde ortak fen bilimleri öğretim programı fen okur yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu amacın değerlendirilmesine yönelik mevcut kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışmada Mun vd. (2015) tarafından ortaya konan ve orjinali İngilizce olan Küresel Fen Okuryazarlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir şekilde uyarlanması ile ülkemiz orta okul seviyesindeki öğrencilerin fen okuryazarlık düzeyleri...
Küresel Salgın Dünyası İçin Fikir Geliştirme
Paksoy, İsmail Yavuz; Bayırlı, Ümit (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
İçinde bulunduğumuz küresel salgın süreci, uzaktan birlikte çalışma pratiğini zorunlu kıl makla beraber salgın dünyası distopyası konusunda tasarım için motivasyon oluşturmaktadır. Kurgusal tasarım çalışmalarının ortak noktası “... olsa ne olurdu” (what-if) senaryolarıdır. Bu senaryolar, kurgusal bir zaman ve mekân yaratarak, gelecek için olası ya da günümüz için al ternatif çözümler sunacak fikirlerin üretilmesine olanak sağlar. “... olsa ne olurdu” senaryoları birçok bilim kurgu filmine ve bu filmlerde...
Global health diplomacy
Karabektaş, Selcan; Tanrısever, Oktay Fırat; Department of International Relations (2018)
Contrary to the views of some scholars, who argue that global health has been argued to constitute a technical issue area, where interests of all countries converge. However, this thesis argues that states pursue sometimes cooperative sometimes conflictual health diplomacies at the national and global levels, since they have their own diverse self-interests regarding their health policies. In order to argue this, the thesis seeks to examine the characteristics and forms of global health diplomacy. The thesi...
Citation Formats
Z. Koçak Tufan, O. Hasançebi, G. E. Çelik, M. N. İlhan, B. Çakır, and B. Kayaaslan, Küresel Salgın Bağlamında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA SAĞLIK VE TEMİZ ORTAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ KILAVUZU. 2020.