Küresel Salgın Dünyası İçin Fikir Geliştirme

2020
Paksoy, İsmail Yavuz
Bayırlı, Ümit
İçinde bulunduğumuz küresel salgın süreci, uzaktan birlikte çalışma pratiğini zorunlu kıl makla beraber salgın dünyası distopyası konusunda tasarım için motivasyon oluşturmaktadır. Kurgusal tasarım çalışmalarının ortak noktası “... olsa ne olurdu” (what-if) senaryolarıdır. Bu senaryolar, kurgusal bir zaman ve mekân yaratarak, gelecek için olası ya da günümüz için al ternatif çözümler sunacak fikirlerin üretilmesine olanak sağlar. “... olsa ne olurdu” senaryoları birçok bilim kurgu filmine ve bu filmlerde yer alan kurgusal tasarımlara da olanak sağlamıştır: Bilincimizi başka bir evrende yaşayan bir varlığa aktarabilseydik ne olurdu? (Avatar, 2009); Gördüğümüz, dokunduğumuz, kokladığımız, duyduğumuz, tattığımız her şey enformasyon ol saydı ne olurdu? (Matrix, 1999); Robotlar dünyayı işgal etseydi ne olurdu? (The Terminator, 1984); Dünya öylesine kirlenseydi ve insanlar bu kirlilikten dolayı başka gezegenlere gitmek zorunda kalsalardı ne olurdu? (Wall-E, 2008). Yaşadığımız küresel salgın süreci de bahsi geçen filmlere benzer bir senaryo içermektedir: Dünya genelinde temas yolu ile kolaylıkla yayılan öldürücü bir virüs olsaydı ne olurdu? Çalıştay kapsamında uygulanacak olan kurgusal tasarım yöntemleri ile gruplar halinde küresel salgın dünyası için eskizler yapılarak alternatif çözüm ler geliştirilecektir. Üretilen çıktılar, çalıştayın diğer katılımcıları ve yürütücüleri ile paylaşılıp değerlendirilecektir.

Suggestions

Interactive energy consumption parameters of walking draglines in Turkish coal mines
Özdoğan, Metin; Özgenoğlu, Abdurrahim; Department of Mining Engineering (2002)
This thesis presents and discusses the production and direct current motor performances of walking draglines from equipment excavating ease perspective operating at some Turkish surface coal mines based on the on-board monitoring research carried out with portable laboratory type monitor. The thesis investigates and interprets interactive excavating energy consumption of the equipment at ground engagement as a reaction of equipment to varying bench digging conditions; analyzes cycle time and energy componen...
Sociospatial Segregation and Consumption Profıle of Ankara in the Context of Globalization
Akpınar, Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The ‘’Global City Hypothesis’’ argues that the economic restructuring of the new global economy produces highly uneven and polarized employment structure in urban society (1). Today, large global cities are marked by unusually high levels of income inequality. The significant increase in foreign investment and the arrival of the multi-national corporations along with the major accounting, advertising, and marketing firms and the fashion, design and entertainment industry caused changes both in spatial and d...
Controller design and implementation for a guidance kit used at spinning rockets and projectiles
Günay, Görkem; Balkan, Raif Tuna; Çalışkan, Hakan; Department of Mechanical Engineering (2022-4-28)
Traditional spin-stabilized projectiles have disadvantages due to low accuracy and precision with respect to guided munitions. There are two main solutions to eliminate these disadvantages. The first one uses a drag brake mechanism to make 1-D guidance by making range correction. The second solution makes 2-D guidance. Since rotation dynamics of a spin-stabilized projectile is faster than existing servo actuators this solution requires isolation of the guidance kit from the rotation of the projectile body. ...
Loss Of Intrinsic Qualities Of Urban Form And Local Social Processes In The Face Of Globalisation: Case Of Karachi’s Old Town
Ahmed, Suneela (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2020)
In their aspiration to imitate cities of the west, many cities in the context of the developing world blindly copy the built form being constructed in other contexts, irrespective of the fact that this imitation may lead to creation of built form which may not be climatically, socially and economically relevant. As a certain type of building is supposed to represent modernism and the future, thus this exercise of copy pasting continues. This practice is evident in all major cities of Pakistan. At ground rea...
Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Citation Formats
İ. Y. Paksoy and Ü. Bayırlı, “Küresel Salgın Dünyası İçin Fikir Geliştirme,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 501, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.