Küresel Salgın Baglamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu

2020-10-01
Hasançebi, Oğuzhan
İlhan, Mustafa Necmi
Çakır, Banu
Kayaaslan, Bircan
Erdoğan, Feyzullah
Karacan, Meriç
Sezer, Mehtap
Kırbaş, Elif
Çandarlı, Duygu

Suggestions

Küresel Salgın Bağlamında YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA SAĞLIK VE TEMİZ ORTAMLARIN GELİŞTİRİLMESİ KILAVUZU
Koçak Tufan, Zeliha; Hasançebi, Oğuzhan; Çelik, Gülfem Elif; İlhan, Mustafa Necmi; Çakır, Banu; Kayaaslan, Bircan (2020-10-01)
Küresel Fen Okuryazarlığı Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması
Sungur, Semra; Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Ülkemizde ortak fen bilimleri öğretim programı fen okur yazarı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu amacın değerlendirilmesine yönelik mevcut kaynakların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi amacıyla bu çalışmada Mun vd. (2015) tarafından ortaya konan ve orjinali İngilizce olan Küresel Fen Okuryazarlık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması amaçlanmaktadır. Ölçeğin geçerli ve güvenilir bir şekilde uyarlanması ile ülkemiz orta okul seviyesindeki öğrencilerin fen okuryazarlık düzeyleri...
Topological Navigation Algorithm Design and Analysis Using Spherical Images
Şahin, Yasin; Koku, Ahmet Buğra; Department of Mechanical Engineering (2022-8-23)
A topological navigation algorithm that has the capability of mapping and localization based on visual contents is proposed. Keypoint detection and feature matching are conducted on spherical images to extract significant features among sequential frames. Robot movement direction is estimated based on historical angle differences of significant features to reach the final destination. The navigation process is supported with visual egocentric localization to gain simultaneous localization and mapping compet...
Küresel Isınma ile Mücadelede Kentlerin Rolü:Ulaşım ve Yapı Sektöründen Uluslararası Örnekler
Balaban, Osman (Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, 2015-01-01)
Küresel Isınma, Taşkın Afetleri ve Türkiye
Şenol Balaban, Meltem (2008-06-19)
Citation Formats
O. Hasançebi et al., Küresel Salgın Baglamında Yükseköğretim Kurumlarında Sağlıklı ve Temiz Ortamların Geliştirilmesi Kılavuzu. 2020.