Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıfı Yönetim Davranışları

2000-01-01
Turanlı, Adem Sultan
Yıldırım, Ali
Bu çalışma, İngilizce öğrenen öğrencilerin, öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışlarına ilişkin beklentilerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Erciyes Üniversitesi İngilizce Hazırlık Sımfi'nda İngilizce öğrenen öğrencilerden 161'ine "Tercih Edilen Öğretmenin Sınıf Yönetimi Davranışları Anketi" dağıtılmıştır. Dağıtılan bu anket, duygusal, öğretim ve yönetim boyutu başlığı altında toplam 32 madde içermiştir. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen veriler, dil öğretim sınıflarında, öğrencilerin öğretmenlerinden beklediği birtakım sınıf yönetimi davranışını ortaya koymuştur. Bu çalışma belirli davranışların, öğretmenlerden daha sıklıkta beklendiğini göstermiş ve bu davranışların, öğretmenlerin sınıf yönetiminde başarılı olmalarına katkı sağlayacağı sonucuna varılmıştır. Son olarak, araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur.
Eğitim ve Bilim

Suggestions

Düşük ve Yüksek Düzeyde Kontrolü Tercih Eden Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Davranışlarının Karşılaştırılması
Turanlı, Adem Sultan; Yıldırım, Ali (2007-01-01)
Bu çalışma, öğretmenlerin sınıf yönetimine yaklaşımları ile sınıf yönetimi davranışları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma için sınıf yönetimine yaklaşımları farklı (yüksek ve düşük düzeyde kontrol) olan iki öğretmen seçilmiş Bunların öğrencilerine (n=91), yedi başlık (empati, coşku, öğretim, cesaretlendirme, kontrol, geribildirim ve düzeltme) altında 36 maddeden oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırmacı, öğretmenlerin sınıflarını nasıl yönettiğine ilişkin daha ayrıntılı bilg...
Perceptions of students, teachers and parents regarding English-Medium instruction at secondary education
Tarhan, Şahika; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study was to determine perceptions of students, teachers and parents concerning English-medium instruction and their perceptions of English as a foreign language. The research design of the study comprised a nation-wide questionnaire survey and individual interviews. The sample for the survey consisted of 982 students, 383 teachers and 988 parents in 42 Anatolian high schools across 32 provinces in Turkey selected using statified and criterion sampling. The participants of the interviews...
Standardized testing for transition to high schools: teachers ́ perceptions of how national tests influence teaching and learning in middle schools english classes
Ekiz, Hatice; Yıldırım, Ali.; Department of Curriculum and Instruction (2019)
The purpose of this research study is to identify the impact of national tests on teaching and learning in middle school English classes through teachers’ perceptions. Through a phenomenological design, semi-structured interviews were used to gather data with 24 in-service teachers working in public and private middle schools in Denizli. The data were analysed through the emerging themes and codes within the scope of research questions. Similarities and differences between public and private middle schools ...
Learning style preferences of preparatory scgool students at Gazi University
Güneş, Cevriye; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2004)
The purpose of this study was to determine the learning styles of preparatory school students from Gazi University and examine the relationship between students̕ learning style preferences (LSP) and faculty students will study in, gender, proficiency level of English and achievement scores on listening, reading, grammar, and writing in the English Course. The instrument, Index of Learning Styles (ILS), was administered to 367 randomly selected students. As for the data analysis, descriptive statistics portr...
The effect of an extended teacher wait time on the participation of students in primary ELT classes
Aras, Sevsin Sinem; Seferoğlu, Gölge; Department of Foreign Language Education (2007)
This study aimed at investigating the effect of an extended teacher wait time on student participation in primary school context. The main purpose of the study was to inquire whether primary level students would participate in the lesson more when they are given extended wait time after questions than those lessons in which they received average wait time. Students’ attitudes towards receiving extended wait time and teachers’ opinions about and experiences in applying it were also explored. For this purpose...
Citation Formats
A. S. Turanlı and A. Yıldırım, “Dil Öğretim Sınıflarında Öğrencilerin Öğretmenlerinden Beklediği Sınıfı Yönetim Davranışları,” Eğitim ve Bilim, pp. 22–28, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71654.