Neolitik te Zaman Mekan ve Kimlik

2005-05-01

Suggestions

Neolitik Dönüşüm: Aitlikten Sahipliğe
Atakuman, Çiğdem (2022-01-01)
Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği
Atakuman, Çiğdem(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı Gökçeada Uğurlu - Zeytinlik Höyük prehistorik yerleşiminde Geç Neolitik -Erken Kalkolitik Döneme (MÖ 6000 – 4300) tarihlenen çukurların işlevlerini anlamaktır. Konuyla ilgili sınırlı sayıdaki çalışmalardan oluşan literatür taramaları göstermektedir ki, genel yargı çukurların depolama veya çöp atmak için kullanıldıkları yönündedir. Ancak, son dönemlerde, Balkan ve Ege bölgesindeki araştırmalar çukur kullanımının salt tahıl ve bir takım eşyaların depolanması/saklanması için değil bu fonksi...
Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva
Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva
Erdem, Deniz (Ege Yayınları, 2019-06-01)
Archaeogenomic analysis of population genetic relationships and kinship patterns in the sedentary societies from neolithic anatolia
Yaka, Reyhan; Somel, Mehmet; Özer, Füsun; Department of Molecular Biology and Genetics (2020-1-12)
The Neolithic way of life first emerged in the Fertile Crescent (c.10thand early 9thmillennium cal BCE) and quickly spread to neighbouring regionssuch as Central Anatoliaand Cyprus,and eventually further westwards. This transition involved to fundamental changes in human lifestyle,with the first emergence of villages during the early Neolithicandthe later the growing reliance on farming and herdingduring the late Neolithic periods. Changes in the social organization of sedentary communi...
Citation Formats
Ç. Atakuman, “Neolitik te Zaman Mekan ve Kimlik,” Toplumsal Tarih, pp. 60–67, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71673.