Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva

2019-06-01

Suggestions

Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva
Neolitik Dönem Çukurlarının Sosyal İşlevleri: Uğurlu Höyük-Gökçeada Örneği
Atakuman, Çiğdem(2017-12-31)
Bu çalışmanın amacı Gökçeada Uğurlu - Zeytinlik Höyük prehistorik yerleşiminde Geç Neolitik -Erken Kalkolitik Döneme (MÖ 6000 – 4300) tarihlenen çukurların işlevlerini anlamaktır. Konuyla ilgili sınırlı sayıdaki çalışmalardan oluşan literatür taramaları göstermektedir ki, genel yargı çukurların depolama veya çöp atmak için kullanıldıkları yönündedir. Ancak, son dönemlerde, Balkan ve Ege bölgesindeki araştırmalar çukur kullanımının salt tahıl ve bir takım eşyaların depolanması/saklanması için değil bu fonksi...
Neolitik dönem Çatalhöyük’ten (Çumra-Konya) çıkarılan bazı sıva parçaları üzerine arkeometrik çalışmalar
Akgül, Çağla; Güzel, Ali(2017-12-31)
Çatalhöyük, Neolitik ve Kalkolitik döneme ait bir yerleşim yeri olup, günümüz Konya şehrinin 60 km güneydoğusunda, Çumra ilçesinin 11 km kuzeyinde bulunmaktadır . Çatalhöyük, dünyadaki ilk büyük yerleşimlerden biri olarak düşünülmektedir. Girişleri çatılarda olan, birbirine bitişik kerpiç evlerden oluşan bu yerleşim yeri günümüze kadar mükemmel bir biçimde korunmuş bulunmaktadır. Bu nedenle Çatalhöyük, uluslararası bir öneme sahiptir. Çatalhöyük 2009 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne önerilmiş ve 2012 y...
Neolitik Çatakhöyük Güney Alanından Alınan Sıva Örnekleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar
Güzel, Ali; Akgül, Çağla; ATALAY, MUSTAFA ÜMİT; Demirci, Şahinde (2018-05-07)
2012 yılında UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınan Çatalhöyük, Orta Anadolu Platosu, Konya Havzası, Çumra Bölgesi’nde yer alır (“Kulturvarlıkları.gov.tr,” n.d.). Burada yaklaşık 9000 yıl önce burada 3000 - 8000 insanın yaşamış olduğu düşünülmektedir. Dünyadaki en eski yerleşim yerlerinden biri olması (M.Ö. 7400-6200), girişleri çatılarda olan yoğun biçimde biraraya toplanmış evleri ve çok iyi korunmuş kerpiç mimarisi Çatalhöyük’e uluslararası bir önem kazandırmıştır (Hodder, 2006). İnsanların kalıcı y...
Neolitik’te Toplumsal Yapılanma Gökçeada-Uğurlu Arkeolojik Projesinde Bulunan Figürin ve Çanak-Çömlek Malzemesinin Arkeoloji, Arkeometri ve Güzel Sanatlar Yöntemleri Işığında Değerlendirilmesi
Atakuman, Çiğdem; Erdem, Deniz; Işıtman, Ödül(2016-12-31)
Uğurlu’da gerçekleştirilen yüzey araştırması ve takip eden kazılar sırasında bir çok çanak-çömlek parçası ve 40 civarında figürin bulunmuştur. Kazı Başkanının davetiyle, Kazı Başkan Yardımcılığı görevini üstleneceğim Uğurlu Arkeolojik Projesi’nde, bu çanak-çömlek ve figürinlerin işlevlerinin anlaşılmasına yönelik bir ön çalışma Temmuz 2014’te ekibimiz tarafından başlatılmıştır. Bu çalışma sırasında, ele geçen figürin ve çanak-çömlek malzemesinin kapsamlı bir arkeolojik ve arkeometrik inceleme programına ta...
Citation Formats
D. Erdem, Neolitik Dönem’de Sıva Ritüelleri: Beden-Mekan Bağlayıcısı Olarak Sıva. 2019, p. 56.