Hide/Show Apps

Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi

2020-01-01
Abdulrasaq, Usman Kayode
Ayrancı , İnci