Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi

2020-01-01
Abdulrasaq, Usman Kayode
Ayrancı Tansık, İnci
Pickering emülsiyonları, katı parçacıklar ile stabilize edilmiş emülsiyonlardır. Sürfaktan bazlı emülsiyonlara potansiyel bir alternatiftirler. Pickering emülsiyonunun kararlığı, dağılmış faz damlacıklarının büyüklüğü ile ilişkilidir. Küçük damlacıklar daha kararlıdır. Pickering emülsiyonlarının kararlığı, emülsiyonları üretmek için kullanılan partiküllerin özelliklerine ve üretim işleminde sağlanan karıştırmaya bağlıdır. Bu araştırma, karıştırıcı hızının değişiminin, karıştırılmalı tankta üretilen Pickering emülsiyonlarının damlacık boyutuna etkisini incelemektedir. Silikon yağı saf su içinde dağıtılmış ve su içinde yağ türü emülsiyonlar oluşturmak için hidrofilik cam parçacıklarla stabilize edilmiştir. İki farklı boyutta farklı makaslama kapasitesine sahip iki farklı karıştırıcı kullanılmıştır: Rushton türbini ve eğimli bıçaklı türbin. Elde edilen damlacık boyut dağılımı Malvern Mastersizer 3000® ile belirlenmiştir. Yeterli akış sağlayabilen karıştırıcılar için, karıştırıcı hızının arttırılmasının emülsiyonun damlacık boyutunu azalttığı görülmüştür. Hızı azaltmanın, mevcut stabilize bir emülsiyonun damlacık boyutunu arttırdığı görülmüştür. Emülsiyon oluşumunda bir hız histerezisi gözlenmiştir. Karıştırma süresi analizi, damlacıkların tankın bazı bölgelerinde kalma süresinin, artan hızla damlacık büyüklüğünün azalmasının nedeni olduğunu doğrulamıştır.
Academic Platform-Journal of Engineering and Science

Suggestions

Engelli Karıştırmalı Tanklarda Hidrodinamiğin Pickering Emülsiyonları Üretimi Üzerine Etkisi
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (null; 2018-09-03)
Emülsiyonlar, normal olarak karışmayan iki veya daha fazla sıvının karışımlarıdır. Emülsifikasyon işlemleri kozmetik, gıda, boya, petrol ve ilaç endüstrileri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Emülsiyonlar termodinamik olarak kararsız oldukları için yüzey aktif maddeler kullanılarak stabilize edilmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, kimyasal yüzey aktif madde bazlı emülsiyonlara alternatif olarak Pickering emülsiyonlarına olan ilgi artmıştır. Pickering emülsiyonları katı partiküller tarafından stabil...
Engelli karıştırmalı tanklarda hidrodinamiğin pickering emülsiyonları üretimi üzerine etkisi
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (null; 2018-09-03)
Emülsiyonlar, normal olarak karışmayan iki veya daha fazla sıvının karışımlarıdır. Emülsifikasyon işlemleri kozmetik, gıda, boya, petrol ve ilaç endüstrileri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Emülsiyonlar termodinamik olarak kararsız oldukları için yüzey aktif maddeler kullanılarak stabilize edilmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, kimyasal yüzey aktif madde bazlı emülsiyonlara alternatif olarak Pickering emülsiyonlarına olan ilgi artmıştır. Pickering emülsiyonları katı partiküller tarafından stabil...
Non-contact atomic force microscope in ultra high vacuum using radiation pressure excitation of cantilever with Fabry-Perot interferometer
Karagöz, Ercan; Oral, Ahmet; Department of Physics (2017)
In this study Non-Contact Atomic Force Microscope (NC-AFM) imaging was performed by excitation of the cantilever via radiation pressure in a custom Ultra-High Vacuum (UHV) system. Both the excitation of the cantilever and the measurement of the deflection of the cantilever were done by employing a fiber Fabry-Pérot interferometer obtained by a TiO2 coating of the fiber end. This coating allows for a several times higher interference slope. The second normal mode of the cantilever oscillation, along with the...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Numerical solutions of boundary value problems; applications in ferrohydrodynamics and magnetohydrodynamics
Şenel, Pelin; Tezer, Münevver; Department of Mathematics (2017)
In this thesis, steady, laminar, fully developed flows in pipes subjected to a point magnetic source or uniform magnetic field are simulated by the dual reciprocity boundary element method (DRBEM). The Navier-Stokes and energy equations are solved in terms of the velocity, pressure and the temperature of the fluid which are all of the original variables of the problem. The missing pressure equation is derived and pressure boundary conditions are generated by a finite difference approximation and the DRBEM c...
Citation Formats
U. K. Abdulrasaq and İ. Ayrancı Tansık, “Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi,” Academic Platform-Journal of Engineering and Science, pp. 181–192, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21541/apjes.542644.