Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi

2020-01-01
Abdulrasaq, Usman Kayode
Ayrancı Tansık, İnci
Pickering emülsiyonları, katı parçacıklar ile stabilize edilmiş emülsiyonlardır. Sürfaktan bazlı emülsiyonlara potansiyel bir alternatiftirler. Pickering emülsiyonunun kararlığı, dağılmış faz damlacıklarının büyüklüğü ile ilişkilidir. Küçük damlacıklar daha kararlıdır. Pickering emülsiyonlarının kararlığı, emülsiyonları üretmek için kullanılan partiküllerin özelliklerine ve üretim işleminde sağlanan karıştırmaya bağlıdır. Bu araştırma, karıştırıcı hızının değişiminin, karıştırılmalı tankta üretilen Pickering emülsiyonlarının damlacık boyutuna etkisini incelemektedir. Silikon yağı saf su içinde dağıtılmış ve su içinde yağ türü emülsiyonlar oluşturmak için hidrofilik cam parçacıklarla stabilize edilmiştir. İki farklı boyutta farklı makaslama kapasitesine sahip iki farklı karıştırıcı kullanılmıştır: Rushton türbini ve eğimli bıçaklı türbin. Elde edilen damlacık boyut dağılımı Malvern Mastersizer 3000® ile belirlenmiştir. Yeterli akış sağlayabilen karıştırıcılar için, karıştırıcı hızının arttırılmasının emülsiyonun damlacık boyutunu azalttığı görülmüştür. Hızı azaltmanın, mevcut stabilize bir emülsiyonun damlacık boyutunu arttırdığı görülmüştür. Emülsiyon oluşumunda bir hız histerezisi gözlenmiştir. Karıştırma süresi analizi, damlacıkların tankın bazı bölgelerinde kalma süresinin, artan hızla damlacık büyüklüğünün azalmasının nedeni olduğunu doğrulamıştır.
Academic Platform-Journal of Engineering and Science

Suggestions

Engelli Karıştırmalı Tanklarda Hidrodinamiğin Pickering Emülsiyonları Üretimi Üzerine Etkisi
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (null; 2018-09-03)
Emülsiyonlar, normal olarak karışmayan iki veya daha fazla sıvının karışımlarıdır. Emülsifikasyon işlemleri kozmetik, gıda, boya, petrol ve ilaç endüstrileri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Emülsiyonlar termodinamik olarak kararsız oldukları için yüzey aktif maddeler kullanılarak stabilize edilmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, kimyasal yüzey aktif madde bazlı emülsiyonlara alternatif olarak Pickering emülsiyonlarına olan ilgi artmıştır. Pickering emülsiyonları katı partiküller tarafından stabil...
Engelli karıştırmalı tanklarda hidrodinamiğin pickering emülsiyonları üretimi üzerine etkisi
Abdulrasaq, Usman Kayode; Ayrancı Tansık, İnci (null; 2018-09-03)
Emülsiyonlar, normal olarak karışmayan iki veya daha fazla sıvının karışımlarıdır. Emülsifikasyon işlemleri kozmetik, gıda, boya, petrol ve ilaç endüstrileri gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Emülsiyonlar termodinamik olarak kararsız oldukları için yüzey aktif maddeler kullanılarak stabilize edilmeleri gerekmektedir. Son zamanlarda, kimyasal yüzey aktif madde bazlı emülsiyonlara alternatif olarak Pickering emülsiyonlarına olan ilgi artmıştır. Pickering emülsiyonları katı partiküller tarafından stabil...
The Effect of Feeding Conditions on the Drop Size of Pickering Emulsions in Unbaffled Stirred Tanks
Özdemir, Meliha Yağmur; Ayrancı Tansık, İnci; Department of Chemical Engineering (2022-9-9)
Emulsions are systems consisting of two immiscible liquids. These immiscible liquids are generally oil and water phases. Oil and water phases are called the dispersed and continuous phases, respectively. Emulsions can be classified as single and multiple emulsions. Oil-in-water (o/w) and water-in-oil (w/o) emulsions are the examples of single emulsions, and water-in-oil-in-water (w/o/w) and oil-in-water-in-oil (o/w/o) emulsions are examples of multiple emulsions. Emulsions are an example of immiscible liqui...
Determination of flow curves of the metastable austenite
Şimşir, Caner; Davut, Kemal; Gür, Cemil Hakan (null; 2014-09-01)
Thermo-mechanical properties of metastable austenite are significant parameters for the prediction of distortion and residual stresses by heat treatment simulations. Unfortunately, acquisition of thermo-mechanical properties of a metastable phase in the complete process temperature range requires special techniques and instrumentation. in this study, flow curves of metastable austenite of SAE 52100 (EN ıoOCr6) steel were characterized by special compression tests conducted on a deformation dilatometer in 30...
Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi
Ünalan, Hüsnü Emrah; Durucan, Caner; Çırpan, Ali(2017)
Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik daya...
Citation Formats
U. K. Abdulrasaq and İ. Ayrancı Tansık, “Engelli Karıştırmalı Tanklarda Karıştırıcı Hızı Değişiminin Pickering Emülsiyonlarının Damlacık Boyut Dağılımı Üzerine Etkisi,” Academic Platform-Journal of Engineering and Science, pp. 181–192, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/doi/10.21541/apjes.542644.