Hide/Show Apps

Karbon Nanotüplerle Süperkapasitörlerin Geliştirilmesi

Karbon nanotüplerin (KNT’ lerin) metallere yakın iletkenlikleri, yüksek yüzey alanları ve fonksiyonelleştirilebilir yüzey morfolojisine sahip olmaları süperkapasitör elektrotu olarak kullanılmalarının itici gücüdür. Ancak, KNT esaslı süperkapasitörlerin, metal oksit ve iletken polimerlere göre daha düşük enerji depolama kapasitesine sahip olduğunu belirtmiştir. Öte yandan metal oksitler ve iletken polimerler üzerine yapılan çalışmalar metal oksitlerin düşük iletkenliğini ve iletken polimerlerin mekanik dayanıksızlığını ortaya koymuştur. Gerçekleştirilen projenin amacı farklı mimarilerdeki süperkapasitörlerin KNT’ lerle geliştirilmesidir. KNT’lerin metal oksit ve iletken polimerler ile birlikte kullanıldığı üçlü nanokompozit çalışmaları gelecek vadetmektedir ve proje kapsamında incelenen ilk mimari budur. Bu amaçla çeşitli metal oksit ve iletken polimerler kullanılmıştır. İkinci mimaride üç-boyutlu süperkapasitörler üretilmiştir. Bu amaçla KNT kağıtlar lazer ile desenlenerek geleneksel iki-boyutlu cihaz mimarisi üç-boyutlu hale getirilmiştir. Üçüncü mimaride ise KNT ince filmleri elektrot olarak kullanan esnek ve şeffaf süperkapasitörler üretilmiştir. Elektrotlarda düşük yoğunluklarda KNT ince filmler kullanılmıştır. Projede iki çeşit KNT kullanılmıştır. Bunlar, kimyasal buhar biriktirme yöntemiyle üretilen KNT’ler ve ticari olarak temin edilen KNT’ lerdir. KNT’ lerin ince film ve kağıt formunda üretildiği durumlarda ticari olarak temin edilen KNT’ ler kullanılmıştır. Her üç mimaride üretilen süperkapasitörlerin cihaz özellikleri detaylı şekilde incelenmiştir.