Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi Çalışma Raporu

Suggestions

Bologna Süreci Temel Belgeleri
Peker, Ali Uzay (DPT Ulusal Ajans Yayını, 2005-12-01)
Bologna süreci ve Türk yükseköğretiminin uluslararasılaşması
ERDOĞAN, ARMAĞAN; Bulut Şahin, Betül (Beykoz Üniversitesi Yayınları, 2022-01-01)
Bolonya Bildirgesi ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim programı
Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Gedikli, Bahar (null; 2006-07-07)
Bölgesel Yönetim Planları için Akdeniz'e Özgü Geliştirilecek Göstergeler ile Denizel Çevre Hedeflerinin Belirlenmesi
Salihoğlu, Barış; Bıngel, Ferit; Salihoğlu, Bettina Fach; Tezcan, Devrim; Örek, Hasan; Tuğrul, Süleyman; Yemencioğlu, Semal; Kıdeyş, Ahmet Erkan; Koçak, Mustafa; Uysal, Zahit(2016-02-01)
Avrupa Birligi üyesi devletler, Avrupa?yı çevreleyen denizlerde 2020 yılına kadar Iyi Çevresel Durum (GES) statüsünü erismek hedefi ile 2008 yılında Avrupa Komisyon?u (EC) kararı ile Deniz Strateji Çerçeve Direktifi (MSFD - 2008/56/EC) yürürlüge sokmustur. Direktif dogrultusunda, üye ülkeler direktif gerekliliklerini planlanan süre içerisinde gerçeklestirmek ve kendi bölgeleri için IÇD?a ulasılması amaçlanmaktadır. Türkiye, bir yandan Avrupa Birligi kuralları ile uyum saglamaya çalısırken, diger yandan 2020...
Bölgesel Talepli Yer Seçimi Problemi için Algoritmalar
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal (null; 2015-09-09)
Bu çalışmada, sürekli yer seçimi problemi üzerinde çalışılmıştır. Yer seçimi problemlerinin çoğunda talep birimleri uzayda birer nokta olarak varsayılmaktadır. Bu çalışmada ise talep birimleri bölgesel olarak tanımlanmıştır. Ele alınan problem şu şekilde özetlenebilir: verilen m tane kapalı poligonal ve/veya dairesel talep bölgesine servis sağlayacak q tane tesisin yerini ve talep bölgelerinin tesislere atanmasını tesisler ile onlara atanan talep bölgeleri arasındaki mak...
Citation Formats
A. U. Peker, “Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi Çalışma Raporu,” 2005. Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://docplayer.biz.tr/9416378-Bolonya-sureci-nin-turkiye-de-uygulanmasi-projesi-2004-2005-calisma-raporu-ab-egitim-ve-genclik-programlari-merkezi-baskanligi.html.