Bolonya Bildirgesi ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim programı

2006-07-07

Suggestions

Bologna Süreci Temel Belgeleri
Peker, Ali Uzay (DPT Ulusal Ajans Yayını, 2005-12-01)
Bologna Süreci’nin Türkiye’de Uygulanması Projesi Çalışma Raporu
Peker, Ali Uzay (DPT Ulusal Ajans, 2005-12-01)
Modeling problems in a regional labor market - by mars and artificial intelligence - poland case
Gütmen, Selm; Kestel, Sevtap Ayşe; Department of Actuarial Sciences (2019)
Laborers’ skills are critical for advancement in the labor market in the economy and, eventually, in the areas of health, personal and social security, fulfillment, life quality and expectation. In this respect, it is essential to monitor needed knowledge and available core skills in the market, as well as to make this knowledge accessible to decision makers from economy, business and educational sectors. In Wielkopolskie Voivodeship (Greater Poland region, Poland), a Professional System has been implemente...
Regional development agencies: endogenous dynamics and regional policy
Yaşar, Suna Senem; Kayasü, Serap; Pınarcıoğlu, Melih; Department of City and Regional Planning (2003)
A Synthetic Approach To Regional Development Theories Part I
Tekeli, İlhan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Önerme bir arada bulunmakta, ve varlıklarını sürdürmektedir. Bu kuramları belirli gruplar içinde sınıflandırmak kabil olsa bile, gruplar arasında kesin ayırımlar yoktur, kolayca birinden diğerine geçilebilmektedir. Bugün elimizde, birbirleriyle ilişkileri kolayca kurulabilen önerme gruplarının teşkil ettiği yapı bloklarından oluşan oldukça esnek bir bölgesel büyüme kuramı olduğu söylenebilir. Bu durum yeterli bir kuramın geliştirilmemiş olmasından çok, bölgesel kalkınma kuramlarının belirli bir tek soruya d...
Citation Formats
Z. M. Akkar Ercan and B. Gedikli, “Bolonya Bildirgesi ve ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü eğitim programı,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83787.