Bölgesel Talepli Yer Seçimi Problemi için Algoritmalar

2015-09-09
Dinler, Derya
Tural, Mustafa Kemal
Bu çalışmada, sürekli yer seçimi problemi üzerinde çalışılmıştır. Yer seçimi problemlerinin çoğunda talep birimleri uzayda birer nokta olarak varsayılmaktadır. Bu çalışmada ise talep birimleri bölgesel olarak tanımlanmıştır. Ele alınan problem şu şekilde özetlenebilir: verilen m tane kapalı poligonal ve/veya dairesel talep bölgesine servis sağlayacak q tane tesisin yerini ve talep bölgelerinin tesislere atanmasını tesisler ile onlara atanan talep bölgeleri arasındaki maksimum Öklit uzaklıkların ağırlıklı toplamını enazlayacak şekilde belirlemek. Bu problem çözülürken, her bir talep bölgesinin yalnızca bir tesise atanabileceği varsayımı yapılmıştır. Bahsedilen problemin hem bir tesis yeri hem de birden çoktesis yeri seçimi versiyonları için matematiksel programlama formülasyonları geliştirilmiştir. Tek tesis yeri seçimi problemi ikinci dereceden konik programlama (SOCP) problemi olarak modellenmiştir ve dolayısıyla polinom zamanda çözülebilmektedir. Ayrıca, bu problemi çözmek için çok boyutlu dolaysız arama yöntemini uyarlayan bir sezgisel yaklaşım geliştirilmiştir. Tüm talep bölgelerinin kenarları standart koordinat sistemine paralel olan dikdörtgensel alanlar olduğu durum için bu yaklaşımın yakınsadığı durumlarda optimal çözümü bulduğu gösterilmiştir. Geliştirilen çözüm yaklaşımları hem çözüm zamanı hem çözüm kalitesi açısından literatürdeki çalışmalar ile de kıyaslanmıştır. Birden çok tesis yeri seçimi problemi ise karışık tamsayılı SOCP problemi olarak modellenebilir. Büyük ölçekli problemler için bahsedilen formülasyon yetersiz kaldığından ötürü, problemi çözmek için yer seçimi-dağıtım yaklaşımı (location-allocation approach) kullanılmıştır.
35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Ulusal Kongresi (9 - 11 Eylül 2015)

Suggestions

Experimental and numerical investigation of vortex formation at multiple horizontal intakes
Yıldırım, Tuğçe; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2020-8)
Although most of the equations given in the literature for critical submergence are for symmetrical single intakes; in practice approach flow conditions are not mainly symmetrical. In this study, formation of the vortices in asymmetrical approach flow conditions was investigated for a multiple water intake structure composed of a reservoir and several pipe systems. Different scenarios were tested when some of the intake units were in operation whereas some others were not. The geometrical and hydraulic...
Autonomous and manual driving of a multiple turret system in extreme environment
Yerlikaya, Ümit; Balkan, Raif Tuna; Department of Mechanical Engineering (2021-6)
In this thesis, firstly two methods are developed to obtain multi-dimensional configuration space for path planning problems. In typical cases, the path planning problems are solved directly in the 3-D workspace. However, this method is inefficient in handling the robots with various geometrical and mechanical restrictions. To overcome these difficulties, path planning may be formalized and solved in a new space which is called configuration space. In the first method, the point clouds of all the bodies of ...
Exact solution approaches for the directed bi-objective chinese postman problem
Eroglu, Ezgi; Azizoğlu, Meral (2018-06-01)
In this study, we consider a directed bi-objective Chinese Postman Problem with two additive objectives (like total cost and total distance) and propose two solution approaches to generate all non-dominated objective vectors. The first approach, namely classical approach, uses the optimal solutions of the mixed integer linear programs and generates the non-dominated objective vectors’ set sequentially. The second approach, namely branch and bound algorithm takes its spirit from the optimal solutions of the ...
Fixed job scheduling on uniform parallel machines
Bekki, Özgün Barış; Azizoğlu, Meral; Department of Industrial Engineering (2003)
In this study, a fixed job scheduling problem on uniform parallel machines is considered. The objective function is the maximization of the total weight of the jobs processed. We show that it is NP-hard and develop polynomial time algo rithms for some special cases. We propose a branch and bound algorithm that employs dominance conditions and powerful lower and upper bounding proce dures. Computational analysis is conducted to investigate the effects of changing certain parameters on the difficulty of the p...
Üçlü Eşleştirme Yöntemi ile Uydu ve Hidrolojik Model Kaynaklı Toprak Nemi Değerlerinin Hata Oranlarının Bulunması
Yılmaz, Mustafa Tuğrul (2016-06-01)
Toprak neminin iklim, taşkın, kuraklık ve rekolte gibi birçok çalışmada çok kritik bir öneme sahip olmasına karşın, toprak nemi ile alakalı çalışmalar ülkemizde çok kısıtlı kalmıştır. Hidrolojik model ve uydu verisi gibi değişik kaynaklardan elde edilen toprak nemi değerlerinin birleştirilerek daha iyi veri elde edilmesi, ancak bu verilerin hata oranlarının belirlenmesi ile mümkündür. Toprak nemi son yıllarda bilhassa hidroloji kaynaklı çalışmalarda sıklıkla kullanılmaktadır. Buna karşın üçlü eşleştirme tek...
Citation Formats
D. Dinler and M. K. Tural, “Bölgesel Talepli Yer Seçimi Problemi için Algoritmalar,” presented at the 35. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Ulusal Kongresi (9 - 11 Eylül 2015), Ankara, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78347.