Türkiye'de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008

2015-11-06
Sosyolojik açıdan, farklı etnik grupların birbirlerine olan sosyal sınırlarını kültürlerarası evlilik göstergeleri yansıtmaktadır. Bu eksende daha önce gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda (Gündüz Hoşgör & Smits, 2002), Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki kültürlerarası evliliklerdeki eğilimleri 1993 ve 1998 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verilerini analiz ederek incelemiştik. Analiz Türkler ve Kürtlerin kendi etnik grupları içerisinde evlendiğini, ancak bu eğilimin giderek azaldığını, Türkler ve Kürtler arasıdaki kültürlerarası evliliklerin ise arttığını yansıtmıştı. Etnik grupların büyüklüklerini ve eğitime dayalı benzer evlilikleri kontrol ettiğimizde de durum geçerliliğini koruyordu. Birey düzeyindeki analiz ise en fazla Türk-Kürt kültürlerarası evliliklerin, etnik grupların küçük olduğu kentsel alanlarda, Kürt erkekleri ile Türk kadınları arasında olduğunu gösteriyordu. Eğitim dikkate alındığında ise, en yüksek kültürlerarası evlilik eğilimleri eğitim düzeyi düşük Türkler ile eğitim düzeyi yüksek Kürtler arasındaydı. Bulgu sosyal mübadele teorisini destekliyordu. Yukarıdaki sunulan bulguları göz önünde bulundurarak, mevcut çalışma tarihsel süreci 2008 ‘e uzatarak Türk-Kürt kültürlerarası evliliklerdeki eğilimin nasıl değiştiğini irdelemeyi hedeflemektedir. 2003 ve 2008 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verileri kullanılarak, Türk-Kürt kültürlerarası evliliklerin nasıl değiştiği, karma evliliklerin yüzdeleri ve göreceli olasılık oranları hesaplanarak incelenmiştir. Türk-Kürt kültürlerarası evliliklerini etkileyen faktörler ise lojistik regresyon yöntemiyle analiz edilmiştir. Daha önceki çalışmada gözlemlenen Türkler ve Kürtler arasındaki kültürlerarası evlilik eğilimi 2000’li yıllarda da artmaya devam etmiştir. 1990’ larda en yüksek kültürlerarası evlilik Kürt erkekleri ile Türk kadınları arasındayken zamanla cinsiyet farkı azalmıştır. 2000’ lerde Kürt kadınlarıyla Türk erkekleri arasındaki evlilikler de artmıştır. Bu durum Kürt kadınlarının daha fazla eğitime erişimleriyle ilgili olabilir. Kültürlerarası evlilik kentsel alanlarda görülmektedir. Bulgular Türk ve Kürt etnik grupların 1993 ile 2008 yılları arasında birbirlerine daha fazla yakınlaştıklarını yansıtmaktadır.
Türkiye Dördüncü Nüfus Bilim Konferansı (5-6 Kasım 2015)

Suggestions

Reading Turkish urbanisation through socio-economic residential segregation in 15 cities
Ataç, Ela; Işık, Oğuz; Department of City and Regional Planning (2014)
In Turkey where segregation reveals itself in many forms, such as regional inequalities, socio-economic differences, and ethnic and cultural divisions, understanding the nature of segregation is, no doubt, an important and worthy effort by itself. Nevertheless, there are very few studies dealing directly with the question of segregation in Turkey and even these studies have not yet addressed the question of segregation in the cities other than the greater metropolises such as İstanbul, Ankara and İzmir. The...
The role of social identity and collective memory in predicting in-group bias and collective action in Turkey‟s alevis
Bükün, Mehmet Fatih; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2014)
The aim of this thesis is to examine the relationship between social identity, collective action participation and in-group bias in the Alevi community in Anatolia. In doing this, the mediatory role of collective memory is also investigated. In examining collective memory, one positive event and one negative event that Alevis had lived through in the past were selected (Namely, the re-opening of Haji Bektash Veli Dervish Lodge in 1964 which was closed in 1925 was chosen as the positive event and Madımak Mas...
An analysis of the minorities issue in Turkey-European Union relations
Ongur, Hakan Övünç; Kahraman, Sevilay; Department of European Studies (2006)
The aim of this thesis is to analyze the minorities issue within the Turkey-European Union relations. In the study, international, European and Turkish perspectives in minority understanding will be explored, respectively. The main argument will read: “Minorities issue is a highly politicized matter upon which neither legal nor academic standards are reached commonly in international, European or Turkish perspectives; thus, it must not constitute one of the focal points in Turkey-EU relations”. The analyses...
Problems and Status of Sociology in Turkey
Hançer, Zuhal Yonca; Hançer, Zuhal Yonca; Department of Sociology (2004)
The main question of this study is the insufficient developed character of sociology in Turkey. In this study it is assumed that there are few factors that lead to this situation. Official ideology and its effects on sociology and university, the problems arisen from the discipline itself, the developing character of Turkey, and the conflict among sociologist academicians can be accepted as the factors that affect the sociology in Turkey. Related to this problem, in this study the opinions of academics soci...
The Role of social dominance orientation, empathy and perceived threat in predicting prejudice of Turkish citizens toward Syrian immigrants
Karaoğlu, Ezgi; Sakallı Uğurlu, Nuray; Department of Psychology (2015)
The aim of the current thesis is to investigate the impact of social dominance orientation (SDO), perceived threat, and empathy on prejudice toward Syrian immigrants in Turkey. Recently, with the increased number of Syrian immigrants entering Turkey by escaping the civil war in their country, the attitudes of the citizens of Turkey toward Syrian immigrants changed from positive into prejudicial ones. Under these changing circumstances, attitudes of citizens of Turkey toward Syrian immigrants were studied wi...
Citation Formats
H. A. Hoşgör, “Türkiye’de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008,” Ankara, Türkiye, 2015, p. 147, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNBK2015BildiriOzetleriKitapcigi.pdf.