Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2

2017-10-01
1944 Sürgünü, 1989 Fergana Olayları, Krasnodar bölgesinde 1989 yılı sonrası yaşanan ayrımcılıklar sonucunda 2007 yılında ABD’ye göç ve Ukrayna’da 2014’te başlayan çatışmalar, Ahıska Türklerini farklı ülkelere göç etmek zorunda bırakan başlıca olaylardır. 20. yüzyılın başlarında göç, anavatandan siyasi, toplumsal ve kültürel açılardan önemli bir kopuşa neden olurken, 20 yüzyılın sonlarına doğru başlayarak sürekli gelişen teknoloji, tüm diğer göçmenlerin durumunda olduğu gibi Ahıska Türklerinin de sınır ötesi bağlar kurmasında ve yeni toplumsal alanlar yaratarak ulusötesi bir nitelik kazanmalarına neden olmuştur. Bu bildiride, yaşanan bu değişmenin kimliğe olan etkisi, Ahıska Türklerinin yaşadıkları Orta Asya ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve Türkiye’de 1992’den bu yana yapılan saha araştırması verilerine dayanılarak, sosyolojik bir perspektiften analiz edilmektedir.
Citation Formats
A. Aydıngün, “Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2,” Erzincan, Türkiye, 2017, vol. 2, p. 299, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/ahC4B1ska-sempozyumu-cilt-2.pdf.