Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2

2017-10-01
1944 Sürgünü, 1989 Fergana Olayları, Krasnodar bölgesinde 1989 yılı sonrası yaşanan ayrımcılıklar sonucunda 2007 yılında ABD’ye göç ve Ukrayna’da 2014’te başlayan çatışmalar, Ahıska Türklerini farklı ülkelere göç etmek zorunda bırakan başlıca olaylardır. 20. yüzyılın başlarında göç, anavatandan siyasi, toplumsal ve kültürel açılardan önemli bir kopuşa neden olurken, 20 yüzyılın sonlarına doğru başlayarak sürekli gelişen teknoloji, tüm diğer göçmenlerin durumunda olduğu gibi Ahıska Türklerinin de sınır ötesi bağlar kurmasında ve yeni toplumsal alanlar yaratarak ulusötesi bir nitelik kazanmalarına neden olmuştur. Bu bildiride, yaşanan bu değişmenin kimliğe olan etkisi, Ahıska Türklerinin yaşadıkları Orta Asya ülkeleri, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, ABD ve Türkiye’de 1992’den bu yana yapılan saha araştırması verilerine dayanılarak, sosyolojik bir perspektiften analiz edilmektedir.
Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu (11 - 13 Mayıs 2017)

Suggestions

Educational perception of the internally displaced families' children: evidence from İzmir and Diyarbakır
Arı, Esra; Hoşgör, Hatice Ayşe; Department of Sociology (2010)
Turkey experienced conflict-induced internal displacement due to the political and social unrest, in the late 1980s and during the 1990s, in East and South East Anatolia regions. The unplanned and involuntary nature of migration led internally displaced persons (IDPs), and in particular forced many Kurdish migrants’ children to poverty. Within this framework, this study aims to explore how internally displaced families’ high school attending children experience poverty in two cities, İzmir and Diyarbakir. I...
Kırım Tatarlarının Ana Vatana dönüşü ve kültürel canlanma sürecinde dil ve eğitim
Aydıngün, Ayşegül (2004-01-01)
Bu makale 1944 yılında ana vatanları Kırım'dan Orta Asya'ya sürülen ve vatana dönme haklarını ancak 1989 yılında elde eden Kırım Tatarları örneğinde etnik / milli kimlik- dil ilişkisini incelemektedir. Kırım'da gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanan makalenin temel iddiası, dil-etnik / milli kimlik ilişkisinin, dilin sembolik ve etkileşimsel boyutlarının; kimliğin ise etnik /milli ve kültürel boyutlarının birbirinden ayrılması halinde anlaşılabileceğidir. Ayrıca, makalede, vatana dönüş sonrası...
Influences of 1923 population exchange on second and third generation migrants
Paköz Türkeli, Ahu; Şen, Mustafa; Department of Sociology (2016)
This thesis aims to show and compare the influences of population exchange on the second and third generation 1923 Lausanne Treaty Muslim exchange migrants from Greece to Turkey, who were settled in Istanbul, Catalca area. We scrutinize their knowledge and interest on the migration process and explore if they have protected their identities today. We accepted individual’s identity, culture and value as an inextricable part of global issues and culture; and as a mutually effective process. We argued the popu...
AHIRÖZÜ (MİHALIÇÇIK-ESKİŞEHİR) DOLAYLARINDAKİ KAOLEN YATAKLARININ JEOLOJİSİ MİNERALOJİSİ VE OLUŞUMU
Sayıt, Kaan(2015-12-31)
2012 senesinde Araş Gör Işıl Ömeroğlu’nun doktora tez çalışması olarak, Eskişehir-Mihalıççık ilçesi sınırlarında yer alan Ahırözü, Sazak ve Üçbaşlı mevkinde dağılım gösteren Kaolen yataklarının kökenini araştırmak hedeflenmiştir. Yapılan literatür çalışmasında bölgedeki kaolen yataklarının oluşumu ve kökenini içeren kapsamlı bir araştırmaya rastlanamamıştır. Haziran 2012’de yapılan arazi çalışmaları sonucunda bölgede cevherleşme emarelerine rastlanmış ve sonrasında arazideki gözlemlerini doğrulamak maksadıy...
Cultural diplomacy as a foreign policy tool of turkey: the case of Turksoy
Ezer, Salim; Köksal, Pınar; Department of Eurasian Studies (2019)
This thesis analyzes the International Organization of Turkic Culture (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, TURKSOY) as a significant cultural diplomacy organization established in 1993 upon the signing of its founding agreement by the Ministers of Culture of Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Turkey in the post-Soviet era in order to foster relations among these Turkic countries. The main research question of this study is how effective TURKSOY is as an institution of cultural...
Citation Formats
A. Aydıngün, “Ahıska Türkleri: Küresel Dinamikler Işığında Göç, Kimlik ve Ulusötesicilik-2,” Erzincan, Türkiye, 2017, vol. 2, p. 299, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.erzincan.edu.tr/wp-content/uploads/2017/03/ahC4B1ska-sempozyumu-cilt-2.pdf.