The Origins of Uyghur Long Distance Nationalism The First Generation Uyghur Diaspora in Turkey

2013-12-01
Uygur diasporası neredeyse altmış yıldır farkındalık yaratmak ve uluslararası toplum- dan destek bulmak için çalışmaktadır. Bu makale ilk kuşak Uygur diasporası liderleri İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra’nın yurtdışında sosyal uyumu sürdürmek ve ana- vatanlarında daha iyi bir gelecek sağlamak için yaptıkları çalışmalara odaklanmaktadır. Alptekin ve Buğra’nın yazılarındaki söylemleri incelemek yoluyla makale, sonraki kuşak Uygur diasporası için sağlam bir zemin oluşturabilecek; milli davanın ve diaspora kimli- ğinin gelişimine katkısı olan belirli sayıdaki temel konuyu tanımlamayı amaçlamaktadır.

Citation Formats
I. Kuşçu Bonnenfant, “The Origins of Uyghur Long Distance Nationalism The First Generation Uyghur Diaspora in Turkey,” Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi, vol. 8, no. 16, pp. 73–94, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.usak.org.tr/images_upload/files/IsikKuscu.pdf.