The Origins of Uyghur Long Distance Nationalism The First Generation Uyghur Diaspora in Turkey

2013-12-01
KUŞÇU BONNENFANT, IŞIK
Uygur diasporası neredeyse altmış yıldır farkındalık yaratmak ve uluslararası toplum- dan destek bulmak için çalışmaktadır. Bu makale ilk kuşak Uygur diasporası liderleri İsa Yusuf Alptekin ve Mehmet Emin Buğra’nın yurtdışında sosyal uyumu sürdürmek ve ana- vatanlarında daha iyi bir gelecek sağlamak için yaptıkları çalışmalara odaklanmaktadır. Alptekin ve Buğra’nın yazılarındaki söylemleri incelemek yoluyla makale, sonraki kuşak Uygur diasporası için sağlam bir zemin oluşturabilecek; milli davanın ve diaspora kimli- ğinin gelişimine katkısı olan belirli sayıdaki temel konuyu tanımlamayı amaçlamaktadır.