Deniz Bilimleri Stratejisine Yön Veren Hedefler ve Göstergeler Nelerdir?

2018-05-09
Şahin, Ezgi
Yücel, Nebil
Salihoğlu, Barış
Denizler ve okyanuslar, canlılar için büyük bir önem taşımaktadır. Soluduğumuz hava, tükettiğimiz besinler, kullanıdığımız enerji ve ulaşım hepsi denizler tarafından sağlanabilir ya da deniz ile taşınabilirler. Yaşamsal öneme sahip, birçok sosyal, ekonomik ve ekolojik değere sahip olan denizlerimizin kaynaklarından sürdürülebilir şekilde yararlanma, denizle ilgili insan faaliyetlerinin ve çevrenin sürdürülebilir yönetimi ancak bu alanda eğitim ve araştırmalarla görevlendirilmiş kurumlarımızın faaliyetleri ile mümkündür. Bu nedenle, ODTÜ-DBE deniz bilimleri alanında eğitim ve araştırmalarıyla ülkemize önemli katkı sağlayan enstitüler ve fakültelerin ilgi alanlarındaki ülkesel strateji geliştirme ve bunun uygulamaya aktarılması yönündeki çalışmalara yön verebilmek adına bir pilot çalışma gerçekleştirmektedir. Enstitü stratejisi öncelikle güncel bilimsel değerlere ve detaylı olarak incelenmiş birçok uluslarası stratejiye ve bunların TUDAS’ı da kapsayacak biçimde ulusal ihtiyaçların da göz önüne alınarak sentezlenmesine dayanmaktadır. ‘Keşfet, Uygula ve Paylaş’ vizyonu ile gelecek 5 yılın araştırma strateji planı hazırlanmaktadır. 2018-2022 yıllarını kapsayan bu planda enstitünün 2011-2017 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilerek mevcut durum analizi yapılmış, iç/dış paydaş beklentileri formalar ve anketler yolu ile toparlanarak GZFT analizi ile enstitünün güçlü/zayıf yanları belirlenip fırsat/tehditleri değerlendirilerek bu veriler doğrultusunda gelecek 5 yıla yön verecek hedefler ve performans göstergeleri belirlemiştir. Bu strateji planlarında öne çıkan ve hedeflere yön veren performans göstergeleri; uluslararası proje sayısı/ölçeği, uluslararası dergilerde yayınlanan makale sayısı/etki indeksi, disiplinler arası işbirliği, mavi büyüme vedeniz bilimleri zorlu alanlarında gerçekleştirilen araştırma sayısı, deniz bilimleri konusundaki sivil toplum kuruluşları ve paydaşlar ile işbirliklerinin artması, deniz bilimleri alanında gerçekleştirilen çalışmaların görünürlüğü olmuştur. 2011-2017 yılları arasında yayınlanan uluslararası makale sayısı 2017 yılında 25 sayısı ile en yüksek değere ulaşmıştır. Scopus veri tabanından METU-IMS adresi taranarak elde edilen Q skorları değerlendirildiğinde Q1 kalite dergilerde yayınlanan makale sayısı 2014, 2015ve 2017 yıllarında en yüksek değerlerdedir. 1985 yılıdan günümüze ODTÜ-DBE görünürlüğünün artmasına etkisi büyük olan atıf sayılarında ciddi bir artış gözlenmiştir. Ulusal projelerin sayısı yıllar içerisinde artış gösterirken uluslararası düzeydeki projelerin sayısı 2013 yılına kadar artış göstermiştir. Projeler 34 sayısı ile 2016 yılında en yüksek değerine ulaşırken, Avrupa Birliği destekli projeler 11 sayısı ile 2011 ve 2012 yılları arasında en yüksek değerdedir. Deniz bilimleri araştırmalarının ve yapılan araştırmaların görünürlüğünün artması adına bu göstergelerin aşamalı olarak artırılması hedeflenmektedir.
II. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI (09 - 12 Mayıs 2018)

Suggestions

Urban metabolism of İstanbul: waterfronts as metabolized socio-natures between 1839 and 2019
Sert, Esra; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2020-12-25)
Viewing the construction processes of urban spaces through urban political ecology reveals a context that deals with the production of nature as space. Considering the age of ecological rift in which we live, the urgency for understanding and altering the complicated relationship between society and nature, institutionalized mainly through urban design and architectural projects in modern times, is apparent. For doing this, unfolding the urban metabolism of cities will have an essential place in the future....
Analysis of Password Attacks From The Perspective Of The Attacker By Multiple Honeypots
Aydın, Kıvanç; Acartürk, Cengiz; Department of Cybersecurity (2021-8-19)
Authentication is vital for secure operation of ICT systems. Since the past several decades, alternative solutions have been developed for authentication, such as biometric authentication methods, aiming at replacing passwords. Nevertheless, their success has been limited as evidenced by intensive use of passwords. Today, an average user uses dozens of different passwords in daily practice. The frequent use of passwords in authentication also leads to a close interest of attackers due to rapid the expansion...
Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi
Öztürk, Hande Işık; Güler, Murat(2018-12-31)
Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak ol...
Deniz Koruma Alanları Uydu Görüntü Destekli Kirlenme İzleme Ve Taşıma Kapasitesi Araştırma Projesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet(2010-12-31)
Deniz turizminin yoğun olduğu bölgelerde deniz araçları kullanımı yoğun olmakta ve kirlenme boyutları limitleri aşmaktadır. Bunun önlenmesi için koylarda yat taşıma kapasitesinin ulaşabileceği sınır değerlerinin ortaya çıkarılması ve sağlıklı uygulanabilir önlemler geliştirilmesi önemlidir. Bu çalışma ile, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi Göcek Körfezi ile koylarında, deniz üstü araçları açısından taşıma kapasitesinin belirlenmesi ve alan yönetimine ilişkin kararların alınabilmesi için bilimsel ç...
Planning As A Tool For Modernization In Turkey: The Case Of Hermann Jansen’s Plan For Mersin
Beyhan, Burak; Uğuz, Selçuk (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
Early 20th century urban development plans and regulations as the culmination of the efforts made for the modernization of the cities constitute a special and substantive domain of focus for the historical analysis of cities in terms of understanding the nature and objectives of planning today. Yet, except for big cities such as Ankara, İstanbul, İzmir, Adana and Bursa, most of the cities in Turkey are not studied in depth within such a context. Unfortunately, those studies conducted for both big and small ...
Citation Formats
E. Şahin, N. Yücel, and B. Salihoğlu, “Deniz Bilimleri Stratejisine Yön Veren Hedefler ve Göstergeler Nelerdir?,” presented at the II. ULUSAL DENİZ BİLİMLERİ KONFERANSI (09 - 12 Mayıs 2018), İzmir, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71954.