Hide/Show Apps

Performans bazlı asfalt karışım deneylerinin yapılabilmesi için altyapı geliştirilmesi

Bitümlü sıcak karışımlar (BSK) için performans deneylerinin gerekliliği uzun yıllar yapılan araştırmalar sonucunda bütün bitümlü sıcak karışım üreticileri, yetkililer ve araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Bu proje kapsamında ODTU ulaştırma laboratuvarında önemli bir eksiklik olan performans deney altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Laboratuvar şartlarında gerçekleştirilen bu performans deneyleri kısaca: karışımın sıcak, ılık ve soğuk iklim şartlarındaki tekerlek izinde oturma ve çatlak oluşumu tayinini test etmektedir. Önerilen proje kapsamında tekerlek izinde oturmanın tayini için statik ve dinamik sünme deneyleri için deney düzeneği ve çatlak tayini içinde indirek çekme deneyi düzeneği alınması planlanmaktadır. Deney düzeneklerinin yazılımı proje ekibi tarafından yapılacaktır ve kurulan düzeneklerin doğrulamak amacıyla iki farklı numunenin (BSK ve lastik modifiyeli karışım) performansları karşılaştırılacaktır. Ayrıca bu düzeneklerin laboratuvarımızdaki diğer yüksek lisans ve doktora öğrencileri de tez çalışmaları sırasında sıklıkla kullanacaktır.