Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru

1998-01-01

Suggestions

Anadolu Selçuklu Mimari Tarihinde Anlam Araştırmaları
Peker, Ali Uzay (2009-04-01)
11-14. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan Anadolu Selçuklu mimarisini konu alan yayınları iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki, bu dönemin mimarisinin sahip olduğu niteliklerin dökümü niteliğindeki ‘taksonomik’ (sınıflandırıcı, betimlemeci) çalışmalar; ikincisi ise siyasetbilim, sosyoloji, teoloji, teosofi, kozmoloji, mitoloji gibi alanlardan ödünç alınan kavramlar aracılığıyla yapılan ‘hermenötik’ (anlam/yorum) çalışmalar. İkinci gruba giren anlam araştırmalarında mimariyi şekillendiren çeşitli etk...
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Mezar Anıtları: Mimari Ve Kollektif Bellek Üzerine Bir Çalışma
Peker, Ali Uzay(2009-12-31)
Anadolu Selçuklu Mimari Tasarımını Etkileyen Evren ve Estetik Anlayışı
Peker, Ali Uzay (null; 2009-12-01)
Anadolu Selçuklu Mimarisi 1-4
Peker, Ali Uzay (ODTÜ Yayıncılık, 2019-05-01)
An Evaluation of Heating Technology in Anatolian Seljuk Period Hospitals (Darüşşifa)
Dişli, Gülşen; Özcan, Zühal (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016)
The need for heating of the body and space is among the main requirements of human survival. Therefore, heating technologies are essential. However, in situ observation of heating systems in historical buildings - either for the purposes of diagnosis and monitoring purposes of old technologies or for their maintenance and preservation - is quite limited, and more thorough analyses are necessary. There are a few studies on the heating systems of Roman and Turkish baths in Anatolia, but not much research has ...
Citation Formats
A. U. Peker, “Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru,” Konya, Turkey, 1998, p. 289, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://zenon.dainst.org/Record/000709052.