Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru

1998-01-01
VII. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (30 Nisan - 02 Mayıs 1998)

Suggestions

Anadolu Selçuklu Mimari Tarihinde Anlam Araştırmaları
Peker, Ali Uzay (2009-04-01)
11-14. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan Anadolu Selçuklu mimarisini konu alan yayınları iki ana gruba ayırabiliriz. Bunlardan ilki, bu dönemin mimarisinin sahip olduğu niteliklerin dökümü niteliğindeki ‘taksonomik’ (sınıflandırıcı, betimlemeci) çalışmalar; ikincisi ise siyasetbilim, sosyoloji, teoloji, teosofi, kozmoloji, mitoloji gibi alanlardan ödünç alınan kavramlar aracılığıyla yapılan ‘hermenötik’ (anlam/yorum) çalışmalar. İkinci gruba giren anlam araştırmalarında mimariyi şekillendiren çeşitli etk...
Terminology Relating To ‘Buildings That Have Combined Functions’ In Anatolian Seljuk Architecture
İpekoğlu, Başak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1993)
This research aims to assess the validity of a classification of architectural edifices, based on a new terminology developed for groups of buildings from the Anatolian Seljuk period. These groups of buildings are often combinations of mosques, 'turbe's, 'medrese's and 'darüşşifa's which have distinct design characteristics of the Seljuk period of Anatolia, and which seem to have evolved later into the Ottoman period. In some of these groups of buildings in this period, either two or three different functio...
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Mezar Anıtları: Mimari Ve Kollektif Bellek Üzerine Bir Çalışma
Peker, Ali Uzay(2009-12-31)
A Study On The Use Of Brickbonds In Anatolian Seljuk Architecture
Bakırer, Ömür (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1980)
In Near Eastern architecture the use of brick as the principle building material, goes far back into history, where it was first employed from necessity and later from preference.*• Until the tenth century, however, brick surfaces were usually concealed under specially prepared revetments, either for reasons of protection or for special decorative effects. Standing monuments help to settle that, during the tenth century, deliberately planned brickbondş, resulting from constructive arrangements of brick unit...
Anadolu Selçuklu Mimari Tasarımını Etkileyen Evren ve Estetik Anlayışı
Peker, Ali Uzay (null; 2009-12-01)
Citation Formats
A. U. Peker, “Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru,” Konya, Turkey, 1998, p. 289, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://zenon.dainst.org/Record/000709052.