ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)

2018-04-27
Şiş, Fatih Seçkin
Kouwenhoven, Tanja
Kaymakcı, Nuretdin
Koç, Ayten

Suggestions

ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)
Şiş, Fatih Seçkin; Kouwenhoven, Tanja; Kaymakcı, Nuretdin; Koç, Ayten (2018-04-27)
ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)
Şiş, Fatih Seçkin; Kouwenhoven, Tanja; Kaymakcı, Nuretdin; Koç, Ayten (2018-04-27)
ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)
Şiş, Fatih Seçkin; Kouwenhoven, Tanja; Kaymakcı, Nuretdin; Koç, Ayten (2018-04-27)
Geç Senozoyik Antalya Havzası, Isparta Büklümü içerisindeki Batı Toroslar Mesozoyik otokton karbonat platformunun üzerinde uyumsuz olarak gelişmiştir. Elmalı-Gömbe Havzası, Isparta Büklümü’nün batı kanadında yer alır ve Beydağları Platformu üstünde, Likya Napları’nın doğusunda bir ön ülke havzası olarak gelişmiştir. Bununla birlikte, Aksu Havzası Isparta Büklümü’nün iç kısmında gelişmiş olup doğuda Aksu Fayı ile sınırlanmıştır. Bu havzalar evrimleri sırasında düşey hareketler ve çökelme miktarındaki değişim...
ELASTİN BENZERİ POLİMER (ELP) VE KOLLAJENDEN YAPILMIŞ İSKELELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN HÜCRE TUTUNMASI VE FARKLILAŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Hasırcı, Vasıf Nejat(2013-12-31)
ELASTİN BENZERİ POLİMER (ELP) VE KOLLAJENDEN YAPILMIŞ İSKELELERİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN HÜCRE TUTUNMASI VE FARKLILAŞMASI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
The Effect of physical properties of the ELP-collagen based patterned surfaces on cell attachment and deformation
Antmen, Ezgi; Hasırcı, Vasıf Nejat; Demirci, Utkan; Department of Biology (2013)
Cell and substrate interactions are important in tissue engineering products especially on the behavior of the cells such as adhesion, migration, proliferation, and differentiation. These have been widely studied using substrates with different physical, chemical, and mechanical properties and form. In this study, elastin-like recombinamers (ELRs) were used blended with collagen or only collagen as the surface material. The ELR used in this study has Valine-Proline-Glycine-X-Glycine aminoacid sequences in i...
Citation Formats
F. S. Şiş, T. Kouwenhoven, N. Kaymakcı, and A. Koç, “ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE),” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/9ee599173fc3528_ek.pdf.