ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)

2018-04-27
Şiş, Fatih Seçkin
Kouwenhoven, Tanja
Kaymakcı, Nuretdin
Koç, Ayten
Citation Formats
F. S. Şiş, T. Kouwenhoven, N. Kaymakcı, and A. Koç, “ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE),” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84802.