Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları

2017-01-01
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri sunulacak ve ardından bu teoremlerin meta mantıksal yorumlamalarına değinilecektir.

Suggestions

Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (null; 2017-06-29)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri...
Social political discourse of the surveillance society
Yumurtacı, Egemen Nilüfer; Okyayuz, Mehmet; Department of Science and Technology Policy Studies (2003)
This thesis aims to discuss the Surveillance Society discourse, especially in relation with political analysis in a historical framework by means of new technologies. This study also analyzes the use of so-called revolutionary information and telecommunication technologies for data recording and tracking is analyzed, which is used to regulate the order of the system by the power holders. The limits of thought are traced to Foucault and Lyon. To this context an attempt is made to show that surveillance/ moni...
Galaksideki Be/X-Işın Çiftleri ve Adayları Kataloğu
Özbey Arabacı, Mehtap; Saguner Rambaldi, Tenay; Kızıloğlu, Ümit; Yerli, Sinan Kaan (null; 2018-09-05)
Bu çalışmada, Galakside şimdiye kadar keşfedilmiş tüm BeXRB sistemlerini ve adaylarını, bir katalog halinde toplamayı hedeflediğimiz kapsamlı literatür taramasının ilk çıktıları sunulmaktadır. Bu sonuçlara göre Galaksi’de Porb ve Pspin değerleri bilinen ve optik bileşeninin Be tipi yıldız olduğu kanıtlanmış 33 tane BeXRB, buna karşılık 31 tane aday sistem bulunmaktadır. Katalogdaki 38 kaynak için Corbet Diagramı’nın en güncel versiyonu elde edilmiş ve beklendiği gibi spin ve yörünge dönemleri arasındaki ili...
Çevrimiçi Tasarım Stüdyosu Dersinde Öz Düzenlemeyi Geliştirici Müdahale İçeriği Çalışması
Ateş Akdeniz, Aysun; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu bildiri, tekil bir öğrenme yolunun olmadığı kabulü üzerinden endüstriyel tasarım stüdyosundaki öğrencilerin öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim müdahalesi çalışmasını konu almaktadır. Tasarım stüdyosundaki öğrenme ortamına uygun ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini destekleyici bir müdahale içeriği geliştirilmiştir. Bu çalışma ile öğrenme süreçlerinde farkınladığın ve dahiliyetin giderek önem kazandığı günümüzde tasarım...
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında kanıta ve bilgiye dayalı bir yaklaşım geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Citation Formats
O. Akçelik, Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları. 2017, p. 26.