Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları

2017-06-29
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri sunulacak ve ardından bu teoremlerin meta mantıksal yorumlamalarına değinilecektir.

Suggestions

Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2017-01-01)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri...
Çevrimiçi Tasarım Stüdyosu Dersinde Öz Düzenlemeyi Geliştirici Müdahale İçeriği Çalışması
Ateş Akdeniz, Aysun; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu bildiri, tekil bir öğrenme yolunun olmadığı kabulü üzerinden endüstriyel tasarım stüdyosundaki öğrencilerin öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim müdahalesi çalışmasını konu almaktadır. Tasarım stüdyosundaki öğrenme ortamına uygun ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini destekleyici bir müdahale içeriği geliştirilmiştir. Bu çalışma ile öğrenme süreçlerinde farkınladığın ve dahiliyetin giderek önem kazandığı günümüzde tasarım...
İşitme Engeli Olan Ve Olmayan Güreşçilerin Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırması
Coşkun, Betül; Ünlü, Gürcan; Golshaei, Bahman; Koçak, Mehmet Settar; Kirazcı, Sadettin (null; 2016-11-25)
Çalışmanın amacı işitme engeli olan ve olmayan güreşçilerin statik ve dinamik dengelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya işitme engelli (n = 29, yaş = 18.76±3.54) ve işitme engeli bulunmayan (n = 23, yaş = 19.09±2.76) milli takım sporcusu olan 52 genç erkek güreşçi katılmıştır. Statik denge özelliği, tek ayak üzerinde stork test ile ölçülmüştür (Reiman, & Manske, 2009). Her iki ayağa iki deneme hakkı verilip, her iki ölçümdeki en iyi değer saniye cinsinden kayıt edilerek değerlendirilmiştir. Dinamik denge...
Eğri yapı elemanları için karma formulasyon kiriş sonlu elemanı
Sarıtaş, Afşin (null; 2009-06-26)
A curved beam element based on a three-field variational formulation with independent displacement, stress, and strain fields is developed. The displacement field is adapted from Timoshenko beam theory for curved geometry. The nonlinear response of the element arises from the integration of stress-strain relations over several control sections along the element length. The finite element approximation for the beam uses shape functions for stress resultants that satisfy equilibrium and discontinuous strains ...
ONLINE COUNSELING: WHAT DO CLIENTS AND PSYCHOLOGICAL COUNSELORS EXPERIENCE AND THINK?
Pulat, Metin; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Department of Educational Sciences (2022-9-21)
This study examined clients' and psychological counselors' experiences, views, and suggestions regarding online counseling. Participants were approached through criterion sampling method. Those who experienced at least eight sessions via videoconferencing tools were included. Participants consisted of two separate groups: Ten clients (seven female, two male, and one non-binary) and ten psychological counselors (five female, four male, and one queer). Data were analyzed with interpretative phenomenological a...
Citation Formats
O. Akçelik, “Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81793.