Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları

2017-06-29
AKÇELİK, OĞUZ
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri sunulacak ve ardından bu teoremlerin meta mantıksal yorumlamalarına değinilecektir.
Citation Formats
O. AKÇELİK, “Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81793.