Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları

2017-06-29
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri sunulacak ve ardından bu teoremlerin meta mantıksal yorumlamalarına değinilecektir.

Suggestions

Önermeler Mantığında Anlambilimsel Eksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları
Akçelik, Oğuz (Mantık Derneği Yayınları, 2017-01-01)
Bu çalışmada, önermeler mantığı dizgeleri ile bu dizgelerin anlambilimsel (semantik) yorumlamalarında eksiksizlik teoremlerive bu teoremlerin meta-mantıksal yorumlamaları incelenecektir.İlk bölümde, önermeler mantığı dizgesini oluşturan dil, bu dile ait yapısal kurallar ve çıkarım kurallar ortaya konulacaktır. Ardından sağlamlık ve tutarlılık teoremlerine geçilerek, türetilebilirlik vegeçerlilik arasındaki ilişkiye değinilecektir. İkinci bölümde, önermeler mantığı dizgeleri içerisinde eksiksizlik teoremleri...
İşitme Engeli Olan Ve Olmayan Güreşçilerin Statik ve Dinamik Dengelerinin Karşılaştırması
Coşkun, Betül; Ünlü, Gürcan; Golshaei, Bahman; Koçak, Mehmet Settar; Kirazcı, Sadettin (null; 2016-11-25)
Çalışmanın amacı işitme engeli olan ve olmayan güreşçilerin statik ve dinamik dengelerinin karşılaştırılmasıdır. Çalışmaya işitme engelli (n = 29, yaş = 18.76±3.54) ve işitme engeli bulunmayan (n = 23, yaş = 19.09±2.76) milli takım sporcusu olan 52 genç erkek güreşçi katılmıştır. Statik denge özelliği, tek ayak üzerinde stork test ile ölçülmüştür (Reiman, & Manske, 2009). Her iki ayağa iki deneme hakkı verilip, her iki ölçümdeki en iyi değer saniye cinsinden kayıt edilerek değerlendirilmiştir. Dinamik denge...
Eğri yapı elemanları için karma formulasyon kiriş sonlu elemanı
Sarıtaş, Afşin (null; 2009-06-26)
A curved beam element based on a three-field variational formulation with independent displacement, stress, and strain fields is developed. The displacement field is adapted from Timoshenko beam theory for curved geometry. The nonlinear response of the element arises from the integration of stress-strain relations over several control sections along the element length. The finite element approximation for the beam uses shape functions for stress resultants that satisfy equilibrium and discontinuous strains ...
Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Mısır, Selin; Çapa Aydın, Yeşim (2021-12-01)
Bu çalışmada, bireylerin yüz yüze iletişim ve çevrimiçi iletişimde farklı hissetmesi ve davranması ile ilişkili olan çevrimiçi iletişimde disinhibisyon düzeyinin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu nedenle, Kimlik Belirsizliğinin Sosyal Benlik modelinden (Social Identity Model of Deindividuation; SIDE) yola çıkarak 15 maddelik bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) için gerçekleştirilen pilot çalışmaya 130 üniversite öğrencisinden (88 Kad...
Accent as an attitudinal object: Turkish prospective English language teachers’ perceptions and evaluations of different varieties of English
Öztürk, Ceren Yağmur; Hatipoğlu, Çiler; Taşıran, Ali Cevat; Department of English Language Teaching (2019-1)
The present study investigates how Turkish prospective teachers of English perceive phonological variation and evaluate the speakers of different accents of English based on the following characteristics: politeness, education level, language proficiency, wealth, intelligibility, native speaker status, and attractiveness. By examining the topic through a lens intersecting sociolinguistics and social psychology of language, this thesis introduces a new context to the existing language attitude literature, by...
Citation Formats
O. Akçelik, “Önermeler Mantığında AnlambilimselEksiksizlik İspatları ve Meta-Mantıksal Yorumlamaları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81793.