The Power and Nature The Resistant Subversions

2016-06-17
Erişen, Serdar

Suggestions

The Power and Nature The Resistant Subversions
Erişen, Serdar (2016-09-01)
This is a study of the dominant power of governmental implementa=ons in spa=al prac=ces and their disregard for nature and its representa=onal values in the public sphere. It begins by making a brief men=on of the struggle for Gezi Park in Taksim Square and the reasons behind its rapid development into a social phenomenon. The ini=al emergence of the ac=vist movements in Taksim Gezi Park seem to have been a reac=on to the government-based deconstruc=on and construc=on processes and ac=ons for Taksim, as...
The meaning of life vis-a-yis the challenges of the present-day world
Grunnberg, D (2004-08-17)
The Self and Personality
Karababa, Eminegül (T.C. ANADOLU UNIVERSITY, 2020-01-01)
The Vernacular, The Industrialised Vernacular And Other Convenient Myths
Russell, Barry (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1979)
Dilde yöresellik içten gelen, yöreye Özgü ve doğal bir niteliktir. Mimarlıkta da bu denli içtenlik ve doğallık çoğu tasarımcının düşlediği bir aşama olmuştur. Sanayileşme sonrasında bu düşler, makineleşme ve dizi yapımla üretilecek çeşitli yapı parçalarından, her tasarımcının -ya da herkesin- gönlünce seçip kullanacağı bir ortam isteğine dönüştü. 19.yüzyılın geniş dökmedemir yapı parçaları katalogları, çelik çerçeveler ve Amerika'nın hazır ahşap konutlarından sonra ise bu istek 1950'lere doğru Avrupa'nın ki...
THE ARCHITECTURE OF KNOWLEDGE FROM THE KNOWLEDGE OF ARCHITECTURE
Erişen, Serdar (2018-07-08)
Citation Formats
S. Erişen, “The Power and Nature The Resistant Subversions,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72234.