İnşaat Sektöründe Strateji Yönetimi

2000-06-17

Suggestions

İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN
Bilgin, Gözde; Eken, Görkem; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat; Özorhon Orakçal, Beliz (null; 2016-11-05)
Günden güne gelişmekte olan inşaat sektöründe projeler giderek karmaşık bir hal almakta, bu gelişimin doğal bir sonucu olarak da inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Bu çalışmada, bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş olan bir portföy yönetim aracı (COPPMAN) sunulmaktadır. Aracın geliştirilmesi amacıyla proje po...
İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler
Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2006-12-01)
İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojileri
Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2008-11-01)
İnşaat Sektörü Neyin Lokomotifi?
Balaban, Osman ( İletişim Yayınevi, 2016-01-01)
İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (2007-10-31)
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir. İnşaat mühendisliği eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel konularını kapsamakta ...
Citation Formats
İ. Dikmen Toker and M. T. Birgönül, “İnşaat Sektöründe Strateji Yönetimi,” İzmir, Türkiye, 2000, p. 139, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72289.