İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN

2016-11-05
Bilgin, Gözde
Eken, Görkem
Özyurt, Beste
Dikmen Toker, İrem
Birgönül, Mustafa Talat
Özorhon Orakçal, Beliz
Günden güne gelişmekte olan inşaat sektöründe projeler giderek karmaşık bir hal almakta, bu gelişimin doğal bir sonucu olarak da inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Bu çalışmada, bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş olan bir portföy yönetim aracı (COPPMAN) sunulmaktadır. Aracın geliştirilmesi amacıyla proje portföy yönetimi alanında literatür taraması yapılmış ve portföy yönetimi anlayışının inşaat şirketlerine adapte edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen araç, şirketlerin kurumsal belleklerini de kullanarak; şirket için uygun olan portföy seçiminin, şirket stratejisine, portföy düzeyinde risk ve karlılığa göre yapılmasını sağlayabilecek bir portföy yönetim sistemi sunmaktadır. Buna ek olarak, araç proje ilişkilerine ve portföyün özelliklerine göre yönetim önerileri sunabilmektedir. Aracın büyük ölçekli inşaat şirketlerinin portföy yönetimlerine yardımcı olacağı, böylelikle şirketlerin yönetim anlayışının tekil projelerin başarısından şirket başarısına yönelebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda araç şirketler için uygun portföylerin oluşturulması ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek ve şirketlerin rekabet avantajı kazanması mümkün olabilecektir.
İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016

Suggestions

İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
Investigation of legal issues and contractual considerations associated with BIM use in construction projects
Kaya, Fatih; Akçamete Güngör, Aslı; Birgönül, Mustafa Talat; Department of Civil Engineering (2021-9)
Building Information Modelling (BIM) has expanded its use worldwide in recent years, as it brings efficiency and better quality to the construction industry. This expansion also motivates researchers to investigate potential problems that may occur while adopting and using BIM. Since it has modified the nature of the relationships between the parties to differ from traditional project delivery, legal issues such as Model Ownership and Intellectual Property, Contractual Relationship of Parties, Design Liabi...
İnşaat projeleri için gecikme analizi: gecikme nedenleri ve önleyici tedbirlerinin taksonomisi
Bilgin, Gözde; Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2014-11-08)
Günümüz inşaat projeleri, teknolojik gelişmelerin ve sektördeki rekabetin artması ile birlikte, eskisinden daha karmaşık ve yönetilmesi zor hale gelmiştir. İnşaat projelerinin gecikmeye yatkın yapısının, güncel rekabet baskısı ile birleşmesi, gecikmeleri çoğunlukla kaçınılmaz hale getirmektedir. Bu kapsamda, projelerin başarılı bir şekilde sonuçlandırılması için; gecikmelerin farkında olunması, önleyici tedbirlerin zamanında alınması ve gecikme ile karşılaşıldığında uygun yöntemlerle analiz edilerek en az h...
FMEA-based methodology for delay analysis of construction projects
Dumlu, Aycan; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat; Department of Civil Engineering (2020-9)
Delay is prevalent in construction projects. Projects can hardly be completed on estimated targets due to emergent risk factors. Decision makers need a delay analysis method to estimate construction duration accurately, considering the occurrence of several risk events. Due to the non-existence of historical databases about previous projects and the one off nature of construction projects; the expertise of project managers is a valuable source of knowledge for delay analysis. In this study, the objective is...
Citation Formats
G. Bilgin, G. Eken, B. Özyurt, İ. Dikmen Toker, M. T. Birgönül, and B. Özorhon Orakçal, “İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN,” presented at the İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.