İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN

2016-11-05
Bilgin, Gözde
Eken, Görkem
Özyurt, Beste
Dikmen Toker, İrem
Birgönül, Mustafa Talat
Özorhon Orakçal, Beliz
Günden güne gelişmekte olan inşaat sektöründe projeler giderek karmaşık bir hal almakta, bu gelişimin doğal bir sonucu olarak da inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Bu çalışmada, bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş olan bir portföy yönetim aracı (COPPMAN) sunulmaktadır. Aracın geliştirilmesi amacıyla proje portföy yönetimi alanında literatür taraması yapılmış ve portföy yönetimi anlayışının inşaat şirketlerine adapte edilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda geliştirilen araç, şirketlerin kurumsal belleklerini de kullanarak; şirket için uygun olan portföy seçiminin, şirket stratejisine, portföy düzeyinde risk ve karlılığa göre yapılmasını sağlayabilecek bir portföy yönetim sistemi sunmaktadır. Buna ek olarak, araç proje ilişkilerine ve portföyün özelliklerine göre yönetim önerileri sunabilmektedir. Aracın büyük ölçekli inşaat şirketlerinin portföy yönetimlerine yardımcı olacağı, böylelikle şirketlerin yönetim anlayışının tekil projelerin başarısından şirket başarısına yönelebileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda araç şirketler için uygun portföylerin oluşturulması ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayabilecek ve şirketlerin rekabet avantajı kazanması mümkün olabilecektir.
Citation Formats
G. Bilgin, G. Eken, B. Özyurt, İ. Dikmen Toker, M. T. Birgönül, and B. Özorhon Orakçal, “İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN,” presented at the İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN, 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2016, Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.