İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojileri

2008-11-01
Türkiye Mühendislik Haberleri

Suggestions

İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler
Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2006-12-01)
İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (2007-10-31)
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir. İnşaat mühendisliği eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel konularını kapsamakta ...
İnşaat Sektörü Neyin Lokomotifi?
Balaban, Osman ( İletişim Yayınevi, 2016-01-01)
İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN
Bilgin, Gözde; Eken, Görkem; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat; Özorhon Orakçal, Beliz (null; 2016-11-05)
Günden güne gelişmekte olan inşaat sektöründe projeler giderek karmaşık bir hal almakta, bu gelişimin doğal bir sonucu olarak da inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Bu çalışmada, bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş olan bir portföy yönetim aracı (COPPMAN) sunulmaktadır. Aracın geliştirilmesi amacıyla proje po...
İnşaat sektöründe kullanılan bilgi ve iletişim teknolojileri
Yılmaz, Gökçen; Akçamete Güngör, Aslı; Demirörs, Onur (null; 2016-11-04)
The lifecycle of many facilities (buildings, dams, etc.) is usually very long. Availability and usability of facility information is very important for facility owners to make critical decisions in the long term. Many construction organizations utilize information and communication technologies for storing, sharing and using such information. The aim of this paper is to identify information and communication technologies being used in construction industry and cluster them according to phases in and purpose...
Citation Formats
A. M. Tanyer and M. K. Pekeriçli, “İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojileri,” Türkiye Mühendislik Haberleri, pp. 0–0, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74947.