İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler

2006-12-01
TMH Türkiye Mühendislik Haberleri

Suggestions

İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojileri
Tanyer, Ali Murat; Pekeriçli, Mehmet Koray (2008-11-01)
İnşaat Sektörünün Yapım Yönetimi Eğitiminden Beklentileri
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (2007-10-31)
Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin ağırlık kazandığı ve yerel pazarlarda rekabetin yoğunlaşıp, yabancı ortaklarla çalışma gereğinin arttığı günümüz koşullarında; inşaat şirketlerinin teknik becerileri kadar yönetsel becerileri de önemli bir rekabet avantajı kaynağı olarak belirginleşmektedir. İnşaat mühendisliği eğitimi içinde yer alan yapım yönetimi dalı; yapım teknolojileri, proje yönetimi, inşaat sektörünün ekonomik, hukuksal, sosyo-politik ve çevresel etkileri ve benzeri yönetsel konularını kapsamakta ...
İnşaat Şirketleri İçin bir Proje Portföy Yönetim Aracı COPPMAN
Bilgin, Gözde; Eken, Görkem; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Birgönül, Mustafa Talat; Özorhon Orakçal, Beliz (null; 2016-11-05)
Günden güne gelişmekte olan inşaat sektöründe projeler giderek karmaşık bir hal almakta, bu gelişimin doğal bir sonucu olarak da inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Bu çalışmada, bu amaca hizmet etmek üzere geliştirilmiş olan bir portföy yönetim aracı (COPPMAN) sunulmaktadır. Aracın geliştirilmesi amacıyla proje po...
İnşaat Şirketleri için Bilgisayar Destekli Bir Portföy Değerlendirme ve Yönetim Aracının Geliştirilmesi
Orakçal, Özorhon Beliz; Birgönül, Mustafa Talat; Özyurt, Beste; Dikmen Toker, İrem; Bilgin, Gözde; Eken, Görkem(2016)
Günümüzde inşaat projeleri giderek karmaşık bir hal almakta, inşaat şirketleri birden çok projeyi eş zamanlı yürütmek durumunda kalmaktadır. Bu kapsamda, şirketlerin geleneksel proje yönetim teknikleri yerine, bütüncül bir yönetim anlayışı sunan portföy yönetimini benimsemeleri gereği doğmaktadır. Portföy yönetimi, projelerin başta şirketin stratejik hedefleri olmak üzere birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi sonucunda portföydeki yerlerinin belirlenmesini ve mevcut kaynakların bu doğrultuda projeler ...
Developing a roadmap for knowledge management in construction industry
Erkan, Ceyhun Selim; Nielsen, Yasemin; Department of Civil Engineering (2007)
High turnover rate of employees in construction cause companies in the sector struggle against knowledge loss. Due to the high competition in the market, companies differentiate by keeping and increasing their intellectual capital generally acknowledged as the main source of competitive advantage. Knowledge Management (KM) is defined as any process or practice of creating, acquiring, capturing, sharing, and using knowledge, wherever it resides, to increase learning and performance by sustaining organisation...
Citation Formats
A. M. Tanyer and M. K. Pekeriçli, “İnşaat Sektörü Için Bilgi Teknolojilerindeki Son Gelişmeler,” TMH Türkiye Mühendislik Haberleri, pp. 21–26, 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71409.