Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’xxnin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler

Download
2017-01-01
Brexit ve Avrupa kimliği: Türkiye-AB Ilişkileri Tartışmanın Neresinde?Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği, bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. İngiltere'de Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi Avrupa Birliği içerisindeki Türkiye düşmanlarını tetikler ve üyelik süreci AB kanadından sekteye uğrar mı? Ya da tam tersi bir etki yaratır ve Avrupa Birliği'nden çıkan dev Birleşik Krallık'ın yerine AB'ye üye olabilecek, ona en yakınekonomik büyüklüğe ve nüfus büyüklüğüne sahip Türkiye'ye katı tutum yumuşar mı? Bu çalışma, güncel gelişmeler ışığında bu sorulara cevap bulmayı ve Brexit’in Türkiye-AB ilişkilerine etkisini Avrupa kimliği açısından anlamayı hedefliyor.

Suggestions

Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde
Alpan, Başak Zeynep (2016-12-08)
Britanya’nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi AB içerisindeki Türkiye düşmanlarını tetikler ve üyelik süreci AB kanadından sekteye uğrar mı? Y...
Discursive strategies in the Brexit debate: the Economy
Akhan, Yağmur Lalin; Şenyuva, Özgehan; Department of International Relations (2022-6)
This thesis aims to scrutinize discursive strategies (attack, acclaim, and defense) the Leave and Remain campaigners employed during the section on the economy in the United Kingdom European Union membership referendum debate, which was broadcasted live on BBC on 21 June 2016. The data was selected according to five criteria; time frame, broadcasting medium (radio/television), broadcasting type (pre-recording/ live broadcasting), genre, and public appeal. The debate was transcribed verbatim in ELAN Transcri...
An Empirical Analysis on Trade between Turkey and the United Kingdom under the Shadow of Brexit
Ercan, Büşra; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2021-9)
This thesis analyzes Turkey-the UK international trade by developing an empirical model from the sectoral point of view. While doing this, the potential impact of alternative Brexit scenarios on the Turkish trade with the UK is attempted to be investigated by using an econometric model that provides a quantitative perspective. It is concluded that Turkish export prices, the UK’s value added, world export prices and general economic activity of the UK have more effect on the exports of Turkey to the UK marke...
Brexit, Avrupa Birliği ve kamuoyu: Britanya örneğiyle Avrupa’da yükselen radikalizmi ve popülizmi anlamak
Özbey, Ebru Ece; Şenyuva, Özgehan (Siyasal Kitabevi, 2017-01-01)
Bu yayın, Türkiye'den ve çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ve Avrupa çalışmaları alanında araştırmacı ve farklı karar mekanizmalarında bulunmuş uzmanların katkılarından oluşmaktadır. Kitaptaki makaleler, Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), Friedrich-Ebert-Shiftung Derneği'nin katkılarıyla 8-9 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirdiği uluslararası çalıştay sonuçlarını kapsamaktadır. Kitapta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere gibi üye ülke perspekt...
Avusturya'da Türk İslamı Ve Diyanet.
Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2009-12-31)
Bu projenin amacı Avusturya İslam Dinin Cemaati'nin ( Islamic Religious Community in Austria-IRCA) 1979 yılında Avusturya devleti tarafından tanınmasından beri gelişimini ve öçemmitme de 1990 yılında ATIB-Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği aracılığıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın genel olarak Avusturya'daki faaliyetlerini özel olarak da IRCA ile ilişkilerini incelemektir. Bu amaç için Türkiye ve Avustarya'da bir dizi mülakat yapılacak ve ilgili dokümanlar incelenecektir,
Citation Formats
B. Z. Alpan, Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’xxnin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler. 2017, p. 298.