Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde

2016-12-08
Britanya’nın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi AB içerisindeki Türkiye düşmanlarını tetikler ve üyelik süreci AB kanadından sekteye uğrar mı? Ya da tam tersi bir etki yaratır ve Avrupa Birliği'nden çıkan dev Britanya’nın yerine AB'ye üye olabilecek, ona en yakın ekonomik büyüklüğe ve nüfus büyüklüğüne sahip Türkiye'ye katı tutum yumuşar mı? Bu çalışma, güncel gelişmeler ışığında bu sorulara cevap bulmayı ve Brexit’in Türkiye-AB ilişkilerine etkisini Avrupa kimliği açısından anlamayı hedefliyor.
vrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler, 2016

Suggestions

Brexit-Elveda Avrupa: İngiltere’xxnin AB’den Ayrılmasından Sonra Avrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkilerinde Fırsatlar ve Tehditler
Alpan, Başak Zeynep (Siyasal Kitabevi, 2017-01-01)
Brexit ve Avrupa kimliği: Türkiye-AB Ilişkileri Tartışmanın Neresinde?Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma kararı (Brexit) sonrası Türkiye'nin AB ile ilişkileri de akademik olarak merak edilen konulardan biri haline geldi. Ada'dan gelen, hiç kimsenin beklemediği, bu referandum sonucu aslında birçok yönüyle Türkiye için ilginç senaryolara da gebe bir sürecin başlangıcı olarak görüldü. İngiltere'de Türkiye'nin AB üyelik sürecini propaganda malzemesi olarak kullanan Brexit cephesinin zaferi...
Discursive strategies in the Brexit debate: the Economy
Akhan, Yağmur Lalin; Şenyuva, Özgehan; Department of International Relations (2022-6)
This thesis aims to scrutinize discursive strategies (attack, acclaim, and defense) the Leave and Remain campaigners employed during the section on the economy in the United Kingdom European Union membership referendum debate, which was broadcasted live on BBC on 21 June 2016. The data was selected according to five criteria; time frame, broadcasting medium (radio/television), broadcasting type (pre-recording/ live broadcasting), genre, and public appeal. The debate was transcribed verbatim in ELAN Transcri...
Brexit, Avrupa Birliği ve kamuoyu: Britanya örneğiyle Avrupa’da yükselen radikalizmi ve popülizmi anlamak
Özbey, Ebru Ece; Şenyuva, Özgehan (Siyasal Kitabevi, 2017-01-01)
Bu yayın, Türkiye'den ve çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinden gelen ve Avrupa çalışmaları alanında araştırmacı ve farklı karar mekanizmalarında bulunmuş uzmanların katkılarından oluşmaktadır. Kitaptaki makaleler, Akdeniz Üniversitesi AB Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKVAM), Friedrich-Ebert-Shiftung Derneği'nin katkılarıyla 8-9 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirdiği uluslararası çalıştay sonuçlarını kapsamaktadır. Kitapta, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Fransa ve İngiltere gibi üye ülke perspekt...
An Empirical Analysis on Trade between Turkey and the United Kingdom under the Shadow of Brexit
Ercan, Büşra; Akbostancı Özkazanç, Elif; Department of Economics (2021-9)
This thesis analyzes Turkey-the UK international trade by developing an empirical model from the sectoral point of view. While doing this, the potential impact of alternative Brexit scenarios on the Turkish trade with the UK is attempted to be investigated by using an econometric model that provides a quantitative perspective. It is concluded that Turkish export prices, the UK’s value added, world export prices and general economic activity of the UK have more effect on the exports of Turkey to the UK marke...
Avrupa Birliği’nde ekonomik ve parasal birlik süreci: Geçmiş ve gelecek
Türel, Oktar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Avrupa Birliği'nde (AB) Ekonomik ve Parasal Birlik'e (EMU) geçilmesi için 1960'lı yılların sonuna doğru başlatılan girişimler, giderek 1992 tarihli Maastricht Antlaşması'ndaki hüküm ve kurallara ulaştı. AB'nin tarihinde önemli bir dönemeci temsil eden bu antlaşma, ortak bir para birimine (Avro'ya) geçişi ve Avrupa Merkez Bankaları Sistemi'nin (ESCB) oluşturulmasını öngörüyor, "yakınsama ölçütleri"ni ve Aşırı Açıkları Giderme Süreci'nin (EDP) kurallarını belirliyordu. 1990'lı yıllardan bu yana AB ülkeleri...
Citation Formats
B. Z. Alpan, “Brexit ve Avrupa Kimliği Türkiye AB İlişkileri Tartışmanın Neresinde,” presented at the vrupa Bütünleşmesi ve Türkiye-AB İlişkileri: Fırsatlar ve Tehditler, 2016, Antalya, Turkey, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76448.