Çoklu Spektral, Isıl ve Hiperspektral Algılama

2018-01-01
San, Bekir Taner
Süzen, Mehmet Lütfi
Ünlüsoy, Deniz

Suggestions

Çoklu Katman Kar Emisyon Modeli Kullanılarak Pasif Mikrodalga Uydu Verisinden Türkiye için Alansal Karsu Eşdeğerinin Elde Edilmesi
Akyürek, Sevda Zuhal; Akınoğlu, Bülent Gültekin(2016-12-31)
Kar, hidrolojik çevrim içinde önemli bir unsurdur ve kar parametrelerinin (kar örtüsü, kar derinliği (KD), yoğunluğu, kar su eşdeğeri (KSE), vb.) izlenmesi hidroloji ve iklim çalışmaları için büyük önem taşır. Kar örtüsü, güneş ışınlarının büyük bir kısmını yansıtması dolayısıyla dünya radyasyon bütçesini dengede tutması sebebiyle küresel ve bölgesel anlamda kritik bir rol oynar. Öte yandan, bölgesel ölçekte, kar örtüsü özellikle orta ve yüksek enlemlerde, yerel su durumu, nehir akımı ve yeraltı sularının ...
Çoklu Bellek Sistemleri Bakış Açısı ile Nörogelişimsel Bozuklukların, Stres ve Ergenlik Dönemi ile İlişkili Psikopatolojilerin İncelenmesi: Bir Derleme Çalışması
Konaç, Aslı; Ünal, Çağrı Temuçin (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-2)
Bu derleme çalışmasının amacı, belirli psikopatolojilerin incelenmesinde ve tedavisinde daha etkili seçeneklerin geliştirilmesine katkı sağlayabileceği düşünülen çoklu bellek sistemleri teorisini klinik psikoloji alan yazınına tanıtmaktır. Öncelikle psikopatolojinin tanımına ve disiplinler arası çalışmaların günümüzdeki önemine yer vererek başlayan çalışma, devamında çoklu bellek sistemlerini ve bu sistemlerin gelişimsel süreçte takip ettiği basamakları açıklamaktadır. Son olarak stres temelli bozukluklar, ...
Experimental and numerical investigation of vortex formation at multiple horizontal intakes
Yıldırım, Tuğçe; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2020-8)
Although most of the equations given in the literature for critical submergence are for symmetrical single intakes; in practice approach flow conditions are not mainly symmetrical. In this study, formation of the vortices in asymmetrical approach flow conditions was investigated for a multiple water intake structure composed of a reservoir and several pipe systems. Different scenarios were tested when some of the intake units were in operation whereas some others were not. The geometrical and hydraulic...
Target classification under multi sensor environment
Atıcı, Bengü; Karasakal, Esra; Department of Industrial Engineering (2019)
Radar systems have important roles in both military and civilian applications. As the capabilities increase in terms of range, sensitivity and the number of tracks to be handled, the requirement for Automatic Target Recognition (ATR) increases. ATR systems are used as decision support systems to classify the potential targets in military applications. These systems are composed of four phases, which are selection of sensors, preprocessing of radar data, feature extraction and selection, and processing of fe...
Çoklu akifer sistemlerinde beslenim ve boşalım mekanizmalarının çevresel izotoplar ve asal gazlar kullanılarak araştırılması
Yazıcıgil, Hasan; Ökten, Şebnem(2008-01-01)
Citation Formats
B. T. San, M. L. Süzen, and D. Ünlüsoy, Çoklu Spektral, Isıl ve Hiperspektral Algılama. 2018, p. 282.