Çoklu Spektral, Isıl ve Hiperspektral Algılama

2018-01-01
San, Bekir Taner
Süzen, Mehmet Lütfi
Ünlüsoy, Deniz
Citation Formats
B. T. San, M. L. Süzen, and D. Ünlüsoy, Çoklu Spektral, Isıl ve Hiperspektral Algılama. 2018, p. 282.