Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi

2018-04-01
Yoleri, Sibel
Tetik, Gamzegül
Çetken, Hatice Şebnem
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (Gazi Üniversitesi , 2018-04-01)
Üstün yetenekli olmanın evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte; en genel çerçevede üstün yetenekli olmak; zekâ, akademik ve yetenek anlamında bireylerin kendi yaşıtlarına oranla daha üstün bir performans göstermesi olarak tanımlanabilir. Okul öncesi dönem çocukların sahip oldukları bireysel özelliklerini anlamak, yeteneklerini tanımak ve keşfetmek hatta var olan yeteneklerini geliştirmek açısından önemli yıllardır. Bu dönemde çocukta var olan üstün bir yeteneğin keşfedilmesi ileriki y...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated in this study, which used the correlational research model. The data of the study were gathered by “A Personal Information Form”, “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)”, and “Maslach Burnout InventoryEducator Form (MBI-EF)”. The data were analyzed through the SPSS program using a Pears...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi
Hamamcı, Beyza; Yayla, Kübra; Balaban Dağal, Asude (2020-01-03)
Early Childhood Teachers' Beliefs and Self-reported Practices about Circle Time
Mumcuoğlu, Ayşenur; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The aim of the study is to investigate in service early childhood teachers’ beliefs and self-reported practices about circle time. In this study, explanatory sequential mixed method design which comprises quantitative part and qualitative part followed by each other was employed sequentially. Participants of the study were in service early childhood teachers who are working in six main districts of Ankara. In the first part of the study, Early Childhood Teachers’ Beliefs and Self-reported Practices about Ci...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler Hakkindaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (2017-05-04)
Citation Formats
S. Yoleri, G. Tetik, and H. Ş. Çetken, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi,” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp. 159–183, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.gefad.gazi.edu.tr/download/article-file/462738.