Poli metil metakrilat Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu

2016-08-23
ÖZKUTLU, MERVE
DİLEK, ÇERAĞ
BAYRAM, GÖKNUR
Citation Formats
M. ÖZKUTLU, Ç. DİLEK, and G. BAYRAM, “Poli metil metakrilat Köpük Üretimi ve Karakterizasyonu,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72564.