Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

2019-04-01

Suggestions

Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri
Turhan, Senem; Bakırlıoğlu, Yekta; Doğan, Çağla; Oğur, Dilruba (null, 2019-04-01)
Görüşmeler ve katılımcı tasarım yöntemleri
Turhan, Senem; Doğan, Çağla; Oğur, Dilruba (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2019-01-01)
Görüntüleme Tekniği İle Sd7003 Profili Etrafındaki Akış Analizi Ve Sayısal Modelleme İle Karılaştırması
Kurtuluş, Dilek Funda(2009-12-31)
Amaç ve gerekçe SD7003 profili etrafındaki akış analizi üzerine özellikle sayısal akışkalar dinamiği kullanılarak farklı açılarda ve farklı Re sayılarında nümerik ve deneysel çalışma yapılacaktır. Hali hazırda TÜBITAK 105M230 Kariyer projesi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne bir açık rüzgar tüneli (30 cm x 30 cm lik kesit alanlı) yaptırılmıştır. Bu çalışmanın amacı bu deneysel alt yapı kullanılarak görüntüleme yapabilmek ve bu sonuçları sayısal olarak karşılaştırmaktır. Yöntem/ Gerekce Beklenen ...
A programming framework to implement rule-based target detection in images
Şahin, Yavuz; Atalay, Mehmet Volkan; Department of Computer Engineering (2008)
An expert system is useful when conventional programming techniques fall short of capturing human expert knowledge and making decisions using this information. In this study, we describe a framework for capturing expert knowledge under a decision tree form and this framework can be used for making decisions based on captured knowledge. The framework proposed in this study is generic and can be used to create domain specific expert systems for different problems. Features are created or processed by the node...
Novel methods in modulation and detection of terahertz waves for imaging applications
Takan, Taylan; Altan, Hakan; Department of Physics (2018)
Terahertz radiation, due to its unique properties offers a plethora of possibilities of applications in various domains including security & defense, communications, material characterization, product inspection and medical imaging. In all these fields, cost-effective, high-resolution, and high-speed terahertz imaging is a greatly desired technology. However due the inherent challenges associated with terahertz detection, building a terahertz imaging system that satisfies all these requirements necessitates...
Citation Formats
D. Oğur, S. Turhan, Y. Bakırlıoğlu, and Ç. Doğan, Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları. 2019, p. 104.