Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları

2019-04-01
Oğur, Dilruba
Turhan, Senem
Bakırlıoğlu, YEKTA
Doğan, Çağla
Citation Formats
D. Oğur, S. Turhan, Y. Bakırlıoğlu, and Ç. Doğan, Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları. 2019, p. 104.