Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri

2019-04-01
Citation Formats
S. Turhan, Y. Bakırlıoğlu, Ç. Doğan, and D. Oğur, Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri. 2019, p. 60.