Department of Industrial Design, Book / Book chapter

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Publication (27)

Has File(s)
No (26)
Yes (1)

Author
Doğan, Çağla (8)
Oğur, Dilruba (6)
Korkut, Fatma (5)
Turhan, Senem (5)
Bakırlıoğlu, Yekta (4)

Subject
Arts (1)
Consumer Value (1)
Development Studies (1)
Engineering & Technology (1)
Kişiselleştirme (1)

Date Issued
1998 - 1999 (3)
2000 - 2009 (5)
2010 - 2019 (16)
2020 - 2021 (3)

Recent Submissions

UTAK 2020 Dördüncü Ulusal Tasarım Araştırmaları Konferansı: Tasarım ve Öngörü
Turhan, Senem; Öztürk Şengül, Mehtap; Özgen Koçyıldırım, Dalsu (ODTÜ Basım İşliği, 2021-06-01)
The Aspects of Aesthetics of Interaction: Deconstructing The ‘How’ Level Of User - Product Interactions
Şen, Güzin; Şener Pedgley, Bahar (SANART ESTETİK VE GÖRSEL KÜLTÜR DERNEĞİ, 2021-04-01)
Case study: decent work and economic growth (SDG8)
Evans, Mark; Whitehead, Timothy; Osanjo, Lilac; Gamaliel, Mugumbya; Wiyancoko, Dudy; Hasdoğan, Gülay Fatma (Routledge, 2021-1-14)
The contribution of design to an export economy is well recognised and can have a significant impact on balance of trade. Whilst many low- and middle-income countries (LMICs) have economies that are supported by the export...
Proceedings of DRS Learn X Design 2019: Insider Knowledge
Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Korkut, Fatma; Jones, Derek (METU Department of Industrial Design / Design Research Society, UK, 2019-11-01)
Generative Design Research for Sustainability: Exemplary Cases for the Adaptation of the EC Guide Tool and the ERM Method
Kulaksız, Mert; Güngör Boncukçu, Itır; Oğur, Dilruba; Paksoy, İsmail Yavuz; Turhan, Senem; Doğan, Çağla (Intellect Ltd, 2019-07-01)
As design has gone through change, growth, and expansion of meaning and interpretation in practice and education, so has design research. The traditional boundaries of design are dissolving, and connections are being estab...
Elektrikli Ev Aletleri için Sürdürülebilir Tasarım Ölçütleri: Bakım, Onarım ve Kaynakların Verimli Kullanımı
Doğan, Çağla (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2019-04-01)
Görüşme ve Yaratıcı Odak Grubu (YOG) Çalışması Sonuçları ve Çıkarımları
Oğur, Dilruba; Turhan, Senem; Bakırlıoğlu, Yekta; Doğan, Çağla (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2019-04-01)
Görüşmeler ve Katılımcı Tasarım Yöntemleri
Turhan, Senem; Bakırlıoğlu, Yekta; Doğan, Çağla; Oğur, Dilruba (null, 2019-04-01)
Elektrikli ev aletleri için sürdürülebilir tasarım ölçütleri
Bakırlıoğlu, Yekta; Doğan, Çağla; Oğur, Dilruba (ODTÜ Mimarlık Fakültesi , 2019-01-01)
Görüşmeler ve katılımcı tasarım yöntemleri
Turhan, Senem; Bakırlıoğlu, Yekta; Doğan, Çağla; Oğur, Dilruba (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2019-01-01)
Umut için Tasarım ve Tasarım için Umut
Töre Yargın, Gülşen; Karadoğaner, Alper; Oğur, Dilruba (ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, 2018-09-01)
Ankara Kalesi Bölgesi’ndeki Zanaatların Sürdürülebilir Tasarım ve Yerelleşme Odaklı Değerlendirmesi
Tokat, Aslıhan; Doğan, Çağla (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2018-08-01)
On dokuzuncu yüzyıldan itibaren endüstrileşmeyle birlikte ortaya çıkan seri üretim, standardizasyon ve otomasyon gibi kavramların yaygınlaşmasıyla, endüstri öncesi toplumların temel üretim yöntemi ve kültürel paylaşımı ola...
People, Flags, Bridges: Transformation through Resistance
Korkut, Fatma (Transcript Verlag, 2018-07-01)
Integrated Scales of Design and Production for Sustainability with a Focus on Graduate Design Work in Lighting
Doğan, Çağla (Bloomsbury Academic, 2018-01-01)
Sahi, Inovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak?
Gürsu, Hakan (Dost Kitabevi Yayınları, 2018-01-01)
Resistant materials in technology education
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (Springer, 2017-01-01)
UTAK 2016 Bildiri Kitabı: Sorumluluk, Bağlam, Deneyim ve Tasarım
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Günay, Aslı (ODTÜ Basım İşliği, 2016-05-01)
Sahi, Inovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak?
Gürsu, Hakan (Destek Yayınları, 2014-03-01)
21. yüzyıla girerken günümüz insanının değişmeyen ortak hedefiyaşam kalitesini yükseltmek. Bütün açılımlar ve ortaya konan tümgayretlerin merkezinde daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma ve sürdürmehedefinin yer aldığını sö...
Milliyetin Tüketimi: Gündelik Nesnelerde Milliyet
Kaygan, Harun (Phoenix Yayınevi, 2010-01-01)
Grafik Tasarım Ne İçindir
Özgen Koçyıldırım, Dalsu (YEM Yayın, 2008-01-01)
Grafik tasarım iletişim kurmak içindir: seyirciler, izleyiciler, kullanıcılar, alıcılar, ziyaretçiler, katılımcılar, yoldan geçenler, tüketiciler, müşteriler ve aboneler. Ancak tasarımcıların tüm bu insanlarla ne derece te...
Citation Formats