Görüntüleme Tekniği İle Sd7003 Profili Etrafındaki Akış Analizi Ve Sayısal Modelleme İle Karılaştırması

2009-12-31
Amaç ve gerekçe SD7003 profili etrafındaki akış analizi üzerine özellikle sayısal akışkalar dinamiği kullanılarak farklı açılarda ve farklı Re sayılarında nümerik ve deneysel çalışma yapılacaktır. Hali hazırda TÜBITAK 105M230 Kariyer projesi ile Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümüne bir açık rüzgar tüneli (30 cm x 30 cm lik kesit alanlı) yaptırılmıştır. Bu çalışmanın amacı bu deneysel alt yapı kullanılarak görüntüleme yapabilmek ve bu sonuçları sayısal olarak karşılaştırmaktır. Yöntem/ Gerekce Beklenen Bulgu Laminar ayrılma kabarcıkları (Laminar separation bubbles) özellikle düşük Reynolds sayılarında oluşan tipik bir olaydır. Küçük boyutlu insansız hava araçlarında görülebildiği gibi insane taşıyan sail uçaklarında, turbo-machine vanlarında, ayrıca rüzgar enerjisi oluşturan kanatlarda da görülmektedir. Bu kabarcıkların oluşması için ön şart akış boyunca yüksek basınç artışlarına maruz kalan laminar sınır tabakası, türbülansa dönüşte oluşan ayrılma tabakası ve türbülanslı sınır tabakasının tekrardan duvara yapışması aşamaları olarak açıklanabilinir. Bölümümüzde çalışır halde bir rüzgar tüneli bulunmamaktaydı ve bu dönem içerisinde eski bir rüzgar tünelinin de parçaları kullanılarak ve yeni motor ve test alanı yaptırılarak bir rüzgar tüneli geliştirildi. Bu tünelde görüntüleme tekniği kullanılarak deneyler gerçekleştirilecek. İstenilen bilgisayar deney düzeneklerine bağlanacaktır. Smoke generator kullanılarak görüntüleme sağlanacaktır.

Suggestions

Düşük ok açılı delta kanat üzerindeki akışın pasif akıtma yöntemiyle kontrolü
Çelik, Alper; Çetin, Cenk; Yavuz, Mehmet Metin (null; 2016-09-30)
Bu çalışmada 45 derece ok açısına sahip delta kanat üzerindeki akış yapısının pasif akıtma tekniği ile kontrolü hedeflenmiştir. Kanadın basınç ve kaldırma yüzeyleri arasında oluşan basınç farkından faydalanılarak, kanadın kaldırma yüzeyindeki akışa enerji harcanmadan müdahale edilmiştir. Deneyler düşük hızlı rüzgar tünelinde Reynolds sayısı Re=35000 için atak açıları α =6 ve 16 derecede yapılmıştır. Deney sonuçları, boyutsuz basınç katsayıları karşılaştırması ve çapraz akış düzleminde 2D Parçacık Görüntülem...
Sürücülerin Algısal Motor ve Güvenlik Becerilerinin İşitsel ve Görsel İkincil Görev Sırasında Sergilenen Şerit Koruma Performansındaki Rolü
Özbozdağlı, Seda; Mısırlısoy, Mine; Özkan, Türker; Atalay, Nart Bedin (2018-10-01)
Mevcut çalışmanın amacı, sürücülerin algısal motor ve güvenlik becerileri hakkındaki değerlendirmelerinin işitsel ve görsel ikincil görevler sırasında sergilenen şerit pozisyonundaki değişkenliği yordama güçlerini araştırmaktır. Araç simülatörünün kullanıldığı deneylere toplamda 66 sürücü katılımda bulunmuştur. Görsel ve işitsel ikincil görev gruplarına eşit şekilde atanan katılımcılardan Sürücülük Becerisi Ölçeğini doldurmaları istenmiştir. Çoklu doğrusal regresyon analizlerinden elde edilen bulgulara göre...
Massive Multiple-Input Multiple-Output Communication Systems with Low-Resolution Quantizers
Üçüncü, Ali Bulut; Yılmaz, Ali Özgür; Department of Electrical and Electronics Engineering (2021-12-2)
Low resolution analog-to-digital converters (ADC) attracted much attention for their use inmassivemultiple-inputmultiple-output (MIMO) systems due to their low power consumption and cost. In this thesis, we question whether large number of antennas present in massive MIMO is sufficient to provide an ultimate performance or additional sampling in time (temporal oversampling) will provide significant performance advantages. To begin with, we illustrate the benefits of oversampling in time for uplink massive M...
Heyelan Alanlarındaki Şevlerin Deformasyon Karakteristiği Özelliklerinin Doğrulanması ve Değerlendirilmesi
Akgün, Haluk; Arslan Kelam, Arzu(2017-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı fiber optik heyelan izleme sistemin kullanılarak değişik hassasiyet analizleri yapılması ve bu çalışmaların nümerik modelleme çalışmaları ile karşılaştırılması ve doğrulanmasıdır. Yapılacak çalışmalarda kullanılacak olan proje uygulama alanı, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan ve İstanbul’a 110 km, Kocaeli merkeze 10 km uzaklıkta Başiskele Belediyesi, Bahçecik Mevkii’nde bulunan doğal bir heyelan sahasıdır. Heyelan sahasındaki kayma hareketine ait deformasyon verilerini toplamak...
Uzaktan algılanan verilerden hedef/nesne tanıma
Sayan, Gönül Turhan; Kuzuoğlu, Mustafa; Leblebicioğlu, Mehmet Kemal(2000)
Bu proje kapsamında, kuramsal ve uygulamalı olarak incelenerek geliştirilen iki farklı elektromanyetik hedef / nesne tanıma tekniği üzerinde çalışılmış, gerçekçi hedef tanıma senaryoları bilgisayar ortamında gerçekleştirilen benzetimler yoluyla test edilmiştir. İncelenen tekniklerden ilki olan, Yapay Sinir Ağları yardımı ile hedef tanıma tekniğinde Çok Katlı Perseptron ve Öz Örgütlemeli Harita tipi sinir ağları kullanılmış ve sinir ağlarının eğitiminde kullanılan hedef verilerine ait öznitelik vektörleri Za...
Citation Formats
D. F. Kurtuluş, “Görüntüleme Tekniği İle Sd7003 Profili Etrafındaki Akış Analizi Ve Sayısal Modelleme İle Karılaştırması,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59392.