Görüşmeler ve katılımcı tasarım yöntemleri

2019-01-01
Turhan, Senem
Bakırlıoğlu, Yekta
Doğan , Çağla
Oğur Dilruba
Citation Formats
S. Turhan, Y. Bakırlıoğlu, Ç. Doğan, and Ç. Oğur Dilruba, Görüşmeler ve katılımcı tasarım yöntemleri. 2019, p. 60.